نوبت دهی

ارتباط بی دندانی و كاهش فعالیت بدنی و ذهنی

دكتر مهرداد منصوری

3234

==============================

یك مطالعه جدید نشان داده است كه افراد مسنی كه تمام دندان های خود را از دست داده اند زودتر از افرادی كه حداقل چند دندان در دهان دارند توانایی های راه رفتن و حافظه خود را از دست میدهند.

این بررسی بر روی 3100 فرد با سن بیش از 60 سال صورت گرفته است و نشان داد كه در آنهایی كه همه دندان های خودر ا از دست داده بودند سرعت راه رفتن و قدرت حافظه ده درصد كمتر از افرادی بود كه حداقل چند دندان سالم در دهانشان باقی مانده بود.

در مطالعه انجام شده این ارتباط بین وضعیت دندان ها و سلامت ذهنی و بدنی در افراد با سن بین 75-60 سال بیش از افراد با سن بیش از 75 سال بود. نتایج این بررسی در مجله Journal of the American Geriatrics Society منتشر شده است.

دكتر Georgios Tsakos استاد اپیدمیولوژی كالج لندن كه از محققین اصلی این بررسی است میگوید كه میتوان از وضعیت دندان های افراد مسن به عنوان یك اندكس و معیار كه متاسب با كاهش در توان بدنی و ذهنی است استفاده كرد. او ابراز عقیده میكند كه وضعیت اجتماعی و اقتصادی مانند سطح سواد و درآمد افراد ممكن است بتواند این ارتباط بین وضعیت داندان ها و سلامت بدنی و ذهنی را توضیح دهد.

همچنین بخوانید :   تأثیر تغییر ساعت تابستانی بر میزان بروز سكته مغزی

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)