نوبت دهی

آیا برای ورزش وقت ندارید. آن را اینگونه بیابید

دكتر مهرداد منصوری

3243

==============================

طبق بسیاری از تحقیقات 30-20 دقیقه ورزش در روز میتواند زمان مناسبی است تا با استفاده از آن بتوانیم سلامتی خود را حفظ كنیم ولی خیلی از افراد درست یا غلط فكر میكنند پیدا كردن این زمان برایشان سخت است.

انجمن قلب امریكا به این دسته از افراد توصیه میكند

  • با یك بچه یا اگر ندارید با یك سگ (اگر دارید) بروید برای قدم زدن
  • با دوستان خود یك گروه را برای ورزش كردن تشكیل بدهید
  • وقتی با تلفن حرف میزنید راه بروید
  • ماشین را كمی با فاصله از محیط كار پارك كنید و بقیه را راه بروید
  • بجای آسانسور از پله استفاده كنید


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )