نوبت دهی

بهبود سلامت زندانیان موجب افزایش سلامتی كل جامعه میشود

دكتر مهرداد منصوری

3477==============================

مطالعات جدید میگویند اگر زندانیان مراقبت های بهداشتی بهتری وقتی پشت میله ها هستند و وقتی آزاد میشوند دریافت كنند هم سلامتی خودشان بهتر میشود و هم به تبع آن سلامتی كل جامعه وضعیت مناسب تری را پیدا خواهد كرد.

آنها میگویند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی خوب به زندانیان وقتی در زندان هستند و مراقبت از آنها به توسط پزشكان خانواده و روانپزشكان پس از آزادی از زندان میتواند موجب كاهش اعتیاد به مواد مخدر و محرك، بهبود سلامت روانی آنها، كاهش شیوع بیماری های مزمن در آنها و كمتر شدن بیماری های عفونی مانند هپاتیت و ایدز میشود و این دستاوردها میتوانند بر روی بهداشت و سلامت كل جامعه اثر مطلوب داشته باشد. نتایج این مطالعات در مجله American Journal of Public Health منتشر شده است.

محققان میگویند كنترل بیماری های عفونی مانند ایدز و هپاتیت كه شیوع بالایی در زندانیان دارند میتوانند در كاهش سرایت به خانواده آنها موثر واقع شود و یا بهبود سلامت روانی آنها میتواند در كنترل جرم و جنایت در جامعه موثر واقع گردد. آنها 95 مطالعه قبلی را كه در سراسر جهان بر روی سلامت زندانیان صورت گرفته مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته اند كه 59 تای آنها نشان داده است كه مداخله فعال در سلامتی زندانیان میتواند سلامت كل جامعه را بهتر كند.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )