نوبت دهی

طلاق احتمال سكته قلبی را افزایش میدهد

دكتر مهرداد منصوری

3622==============================

یك مطالعه جدید نشان داده است كه طلاق میتواند موجب افزایش احتمال سكته قلبی شود. این مطالعه كه به توسط محققان دانشگاه دوك و بر روی 16 هزار نفر در طول دو دهه صورت گرفته است نشان میدهد كه این ارتباط در زنان بیشتر است ولی نشانه ای وجود ندارد كه نشان دهد ازدواج مجدد وضعیت را بهتر میكند. بطور مثال در زنانی كه بعد از طلاق ازدواج مجدد كرده اند احتمال سكته قلبی 35 درصد بیش از زنانی است كه با همسر اولشان زندگی میكنند.

نتایج این مطالعه در شماره آوریل 2015 مجله Circulation: Cardiovascular Quality Outcomes منتشر شده است. این مطالعه نشان داده است كه در زنانی كه یك بار طلاق گرفته اند احتمال سكته قلبی 25 درصد و در زنانیكه چند بار طلاق گرفته اند 77 درصد بیش از زنان دیگر است. این تاثیر در مردان كمتر بوده است. در مردانی كه چند بار طلاق گرفته اند این ریسك در حد 30 درصد بوده و با ازدواج مجدد این افزایش ریسك مجددا از بین رفته است.

محققان میگویند استرس بعد از طلاق چه استرس روحی و چه فشارهای مالی میتواند علتی برای این ارتباط باشد. بسیاری از رفتارهای پرخطر مانند استفاده از سیگار و الكل و مصرف غذاهای نامناسب و آماده هم بعد از طلاق بیشتر میشوند. همه این عوامل میتوانند ریسك سكته قلبی را افزایش دهند.

همچنین بخوانید :   تأثیر تغییر ساعت تابستانی بر میزان بروز سكته مغزی

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)