نوبت دهی

بعد از پیچ خوردگی مچ پا تورم در پای من باقی مانده است. چه کنم

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 از حدود یک سال قبل در حین بازی فوتبال دچار پیچ خوردگی پا راست شدم. از آن زمان به بعد به طور مداوم قوزک و ناحیه پایین پای من دچار درد مزمن بوده و همچنین ناحیه قوزک خارجی و مچ پا دچار تورم شده است. علت چیست.

در زمان پیچ خوردن مچ پا بر اثر کشیدگی زیادی که رباط های جانبی مچ پیدا میکنند پارگی هایی در آنها ایجاد میشود. اگر این پارگی ها به طور مناسبی درمان نشوند رباط نخواهد توانست کار خود را به درستی ادامه دهد. مهمترین وظیفه رباط های مچ پا حفظ پایداری مفصل است. رباط ها به استخوان های تشکیل دهنده مفصل اجازه میدهند تا در جهات خاصی به راحتی حرکت کنند ولی جلوی حرکت آنها در جهاتی دیگر را میگیرد.

با ترمیم نادرست رباط ها آنها شل شده و در نتیجه مفصل مچ پا ناپایدار میشود. این ناپایداری میتواند موجب درد و تورم مفصل شده و زمینه را برای پیچ خوردن مکرر آن فراهم میکند. در صورت بروز این وضعیت ممکن است بتوان با تقویت عضلات ساق تا حدی مفصل مچ پا را پایدار کرده و از شدت علائم کاست ولی این ناپایداری ها ممکن است در نهایت به عمل جراحی برای بازسازی رباط نیاز پیدا کنند.

از دیگر عللی که میتواند موجب درد و تورم مچ پا بعد از پیچ خوردن آن شوند آسیب غضروف سطح فوقانی استخوان تالوس است که در بیماری استئوکندریت دیسکان ایجاد میشود. این آسیب معمولا در بررسی ابتدایی مچ در زمان آسیب اولیه تشخیص داده نمیشود و در صورت عدم بهبود میتواند موجب ادامه درد و تورم مچ پا شود.