نوبت دهی

شکستگی استرسی استخوان چیست

شکستگی استرسی استخوان نوعی از شکستگی است که برخلاغ دیگر شکستگی ها به یکباره و ناگهان ایجاد نمیشود بلکه به تدریج و در طی چند هفت تا چند ماه بوجود میاید.

شکستگی استرسی در دو حالت ایجاد میشود

  • هنگامی که نیروی بیش از حدّ ظرفیّت و تحمل استخوان به طور مکرر و مداوم در طی  چند هفته تا چند ماه بر روی استخوان نرمال وارد شده و شکل استخوان را تغییر دهد
  • هنگامی که نیرویی به اندازه نرمال و طبیعی ولی بطور مکرر و مداوم در طی  چند هفته تا چند ماه بر روی استخوان ضعیف وارد شده و شکل آن را تغییر دهد.

 

نام های دیگر شکستگی استرسی عبارتند از

♦ شکستگی مارچ  March Fracture ( شکستگی ناشی از رژه در ارتش)

♦ شکستگی خستگی Fatigue Fracture (وارد شدن نیروی غیر طبیعی روی استخوان طبیعی)

insufficiency Fracture (وارد شدن نیروی طبیعی روی استخوان ضعیف)

در شکستگی های استرسی یک نیرو به تنهایی باعث شکستگی نمی شوند، ولی جمع نیروهای وارده به استخوان در طی زمان باعث تسلیم شدن استخوان و در نتیجه شکستگی آن می گردد.

این نوع شکستگی در زنان ورزشکار بیش از مردان ورزشکار دیده شده، با افزایش سن ورزشکاران نیز احتمال بروز آن بالا می رود و در نژاد سفید بیش از نژادهای دیگر مشاهده میشود.

علائم شکستگی استرسی استخوان

از نظر علائم کلینیکی معمولاً شروع آن با دردی مبهم پس از تمرینات ورزشی و یا رژه رفتن در حین تمرینات نظامی است که شدت آن روز به روز بیشتر می شود تا این که فعالیّت ورزشی ورزشکار را متوقف می کند. در معاینه ممکن است درد و تورّم موضعی در محل شکستگی وجود داشته باشد.

تشخیص شکستگی استرسی

در شکستگی استرسی در رادیوگرافی ساده در خیلی از اوقات خط شکستگی یا جابجایی استخوان دیده نمیشود و معمولا فقط تصویری بصورت برجستگی استخوانی در محل شکستگی که همان کال استخوانی است را ممکن است ببینیم.

این علامت در صورت بروز، در حدود هفته سوم بعد از شکستگی دیده میشود ولی در حدود ۶۷% موارد رادیوگرافی های اولیّه منفی بوده و نکته مثبتی را نشان نمی دهند.

مهّم ترین یافته در تصویربرداری های تکمیلی در اسکن استخوان است که در ۷۲-۴۸ ساعت اوّل می تواند تغییراتی را نشان دهد و این تغییرات میتوانند از شش ماه تا دو سال باقی بمانند.

باید توجّه داشت که در اسکن استخوانی حدود ۵۰% از ورزشکاران، نواحی متعدد جذب بدون علائم کلینیکی دیده می شود. این نواحی مربوط به شکستگی های قبلی هستند که علائم کلینیکی و درد آنها از بین رفته ولی اسکن آن ها همچنان مثبت باقی مانده است.

ام آر آی هم میتواند این نوع شکستگی را در مراحل اولیه آن تشخیص دهد.

عکس شکستگی
تصویر یک شکستگی استرسی در ام آر آی

 

درمان شکستگی استرسی

 در اکثر موارد درمان غیر جراحی است و معمولا ضایعه با استراحت و کاهش یا قطع فعالیت های ورزشی به خوبی بهبود می یابد. البته موارد استثنایی مانند شکستگی گردن استخوان ران و یا شکستگی های جابجا شده ممکن است نیاز به عمل جرّاحی داشته باشند.

 

مشاوره