نوبت دهی

استفاده زیاد از تلویزیون در جوانی و اختلال كاركرد مغز در سنین بالاتر

دكتر مهرداد منصوری

4099

یك بررسی جدید نشان داده است كه جوان هایی كه مدت های زیادی از برنامه های تلویزیونی استفاده كرده و تحرك بدنی كمی دارند تاوان آن را در سنین بالاتر میدهند. در این افراد كاركرد مغز در سنین بالاتر افت پیدا میكند. محققان یك انستیتوی تحقیقاتی در سانفرانسیسكو كه مطالعه فوق الذكر را انجام داده اند نتیجه آن را در شماره ماه دسامبر 2015 مجله JAMA Psychiatry منتشر كرده اند.

در این مطالعه بیش از 3200 مرد و زن با سن متوسط 25 سال شركت كرده و كل مطالعه به مدت 25 سال ادامه یافته است. در این بررسی كسانی كه در هر روز بیش از سه ساعت تلویزیون نگاه كرده بودند را جز افرادی حساب كردند كه بیش از حد از این وسیله استفاده كرده اند. میزان فعالیت بدنی را هم با در نظر گرفتن شدت تحرك بدنی و مدت آن بصورت رقمی درآوردند. میزان كاركرد فكری فرد با بررسی حافظه كلامی افراد و اینكه آنها با چه سرعتی توان برنامه ریزی و انجام امور ذهنی را داشتند محاسبه گردید.

بررسی نشان داد كه در آنهایی كه در سنین جوانی بیشتر از تلویزیون استفاده كرده بودند توان و سرعت كاركرد ذهنی كمتر از آنهایی بود كه كمتر پای تلویزیون بودند در حالیكه حافظه كلامی این دو دسته با هم تفاوتی نداشت. كاهش فعالیت های بدنی در سنین جوانی هم همین تاثیر را بر كاهش توان ذهنی در سنین بالاتر داشت. مطالعه نشان داد كه در آنهایی كه هم تلویزیون زیاد تماشا میكردند و هم فعالیت بدنی كمی در جوانی داشتند ریسك كاهش كاركرد ذهنی در سنین بالاتر دو برابر آنهایی بود كه كمتر تلویزیون تماشا كرده و فعالیت بدنی بیشتری داشته بودند.

همچنین بخوانید :   آیا آینده روان درمانی در دست روبات ها است

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)