نوبت دهی

خیلی خوشحالم محتاج كسی نیستم - تعویض مفصل ران

 

جراحی تعویض مفصل ران میتواند با از بین بردن درد لگن کیفیت زندگی را دگرگون کند.

این فیلم بازگویی زمان ناامیدی و پس از آن گشایش و امید است.

میگوید: چندین بار مراجعه کردیم به دکتر ولی نتیجه خوبی نگرفتیم. اصلا نمیتونست راه بره. حتی پنچ قدم نمیتونست برداره. یعنی خونه نشین شده بود. از این در نمیتونست بره بیرون. همیشه تو اطاق نشسته بود. همه دکترا گفتن عمل میکنیم ولی شانسیه ممکنه خوب بشه ممکنه نه. تا آخرش …

آخرش به دکتر منصوری مراجعه کردند. دکتر به آنها گفت شانسی نیست. اگر خدا بخواد حتما درست میشه. جراحی تعویض مفصل انجام شده و درست هم شد. مفصل مصنوعی لگن توانست درد را کاملا از بین برده و درهای خانه باز شدند. درهای زندگی هم باز شدند. تصمیمشان درست بود. راه رفتنش گواهی میدهد.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

4.3/5 (7 نظر)
همچنین بخوانید :   من برای دومین بار در طول عمرم راه افتادم - مفصل مصنوعی ران