نوبت دهی

بیماری اولیر یا کندروم متعدد چیست

انکندروم یک تومور غضروفی خوش خیم است که در قسمت هایی از استخوان ها که نزدیک غضروف صفحه رشد قرار دارد دیده میشود. وقتی تعداد زیادی از این تومورها در بدن فردی دیده شود به آن بیماری کندروم متعدد میگویند.

نام های دیگر این بیماری انکندروم متعدد Multiple enchondroma یا انکندروماتوزیس Enchondromatosis یا بیماری اولیر Ollier’s disease است.

وقتی این بیماری همراه با همانژیوم (نوعی تومور خوش خیم عروقی) باشد به آن سندروم مافوچی Mafucci’s syndrome میگویند. این تومورهای خوش خیم ممکن است به تومورهای بدخیم استئوسارکوم یا کندروسارکوم تبدیل شوند. شیوع بدخیم شدن این تومورها بین ۵۰-۵ درصد گزارش شده است.

این بیماری ها ژنتیکی یا مادرزادی نیستند. گرچه کندروم منفرد در سنین ۴۰-۲۰ سالگی دیده میشود کندروم متعدد معمولا در سن حدود ده سالگی مشاهده میگردد.

این بیماری در پسران دو برابر دختران است. تومورهای این بیماری معمولا در هر دو طرف بدن هستند ولی در یک طرف بدن بیشتر وجود دارند.

 تصویر رادیولوژی کندروم متعدد
تصویر رادیولوژی کندروم متعدد
 تغییر شکل انگشت به علت کندروم متعدد
تغییر شکل انگشت به علت کندروم متعدد

 

این تومورهای غضروفی خوش خیم در استخوان های کوتاه و بلند اندام ها موجب برجستگی های موضعی، رشد نامتقارن اندام و کج شدن و انحنای استخوان ها میشوند.

تومورها با رشد بچه بزرگتر میشوند. مشکل دیگر این بیماران ضعیف شدن استخوان در محل تومورها و بدنبال آن بروز شکستگی های پاتولوژیک یا مرضی است.

مشکل عمده این بیماران ایجاد محدودیت حرکتی در مفاصل اندام ها است. درمان این محدودیت های حرکتی معمولا با استفاده از فیزیوتراپی و بریس های مناسب است. گاهی اوقات برای تصحیح امتداد استخوان ها و مفاصل در این بیماران نیاز به انجام جراحی های استئوتومی است.