نوبت دهی

مصرف آب در زمان ناهار كلید درمان چاقی كودكان

دكتر مهرداد منصوری

4821

یك مطالعه جدید نشان داده كه مصرف آب در زمان خوردن ناهار میتواند وزن بچه ها را متعادل تر نگهدارد. در یك مطالعه پایلوت در 1200 مدرسه شهر نیویورك در سال های 2013-2009 نشان داد كه گذاشتن یك آبخوری در محل صرف ناهار بچه ها در مدرسه موجب شد بچه ها آب بیشتری بخورند كه تاثیر مهمی در پیشگیری از چاقی آنها داشت.

محققان میگویند مصرف آب بیشتر با ناهار موجب كاهش مهمی در میران چربی و قند خون بچه ها دارد. آنها میگویند گرچه ممكن است مصرف بیشتر آب در بچه ها مانع مصرف كافی شیر به توسط آنها شود ولی با توجه به اهمیت پیشگیری از چاقی در آنها این كاهش دریافت كلسیم قابل توجه نخواهد بود.

محققان میگویند از اقدامات دیگری كه میتواند با چاقی بچه ها مبارزه كند اعمال مالیات بیشتر بر نوشابه های شیرین است.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)
همچنین بخوانید :   آیا برای كنترل قند خون باید حتما غذاهای بدون قند مصرف كرد