نوبت دهی

غذای كم چربی بخوریم یا كم كربوهیدرات

دكتر مهرداد منصوری

4832

از طریق مطالعاتی كه تاكنون انجام شده میدانیم كربوهیدارت ها منبع اصلی كسب انرژی از مواد غذایی هستند و با كاهش میزان این مواد در غذا میتوان وزن را كنترل كرد. حالا یك مطالعه جدید نشان داده كه رژیم غذایی كم كربوهیدرات میتواند خیلی بهتر و موثرتر از رژیم كم چربی وزن را كم كرده و احتمال بروز بیماری های قلبی را كاهش دهد.

كربوهیدرات های عمده در غذا شامل نان و دیگر محصولاتی حاوی گندم، برنج، سیب زمینی و تمامی مواد شیرین و ذرت است.

در این مطالعه افراد در دو گروه قرار گرفتند. در یك گروه غذای كم كربوهیدرات و در گرو دیگر غذای كم چربی استفاده شده. بعد از گذشت یكسال وزن افرادی كه در گروه كم كربوهیدرات بودند چهار كیلوگرم كمتر از افراد گروه دیگر بود.

وقتی رژیم غذایی كم كربوهیدرات مصرف میكنیم باید حدود 40 درصد انرژی روزانه از مواد چرب تامین شود كه در میان آنها روغن زیتون از بقیه سالم تر است. كاهش مصرف كربوهیدرات به زیر 40 گرم در روز و مصرف پروتئین بیشتر جزئی از این رژیم غذایی است.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )