نوبت دهی

تشخیص جوش خوردن شکستگی استخوان

پزشک معالج برای تشخیص اینکه آیا شکستگی استخوان جوش خورده است یا خیر از روش هایی استفاده میکند. در این مقاله این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد.

 

 

معاینه محل شکستگی استخوان

سه علامت مهم جوش خوردگی در معاینه عبارتند از

♦ قطعات شکسته شده دیگر نسبت به هم حرکتی ندارند. اگر شکستگی به روش بسته و بدون جراحی درمان شود بیمار ممکن است در هفته های اول بعد از شکستگی حرکت مختصر قطعات شکسته شده را احساس کند. با شروع روند جوش خوردن شکستگی این احساس حرکت از بین میرود.

♦ فشار دادن به محل شکستگی دردناک نیست. وقتی هنوز شکستگی جوش نخورده است فشار از بیرون بر استخوان شکسته شده ممکن است موجب درد شود. با شروع روند جوش خوردن این درد بتدریج از بین میرود.

♦ وقتی که به دو سر اندام شکسته شده فشاری وارد میکنیم بطوریکه استخوان تحت فشار قرار گیرد، دردی احساس نمیشود

 

بررسی رادیولوژیک جوش خوردن شکستگی استخوان

دو علامت مهم جوش خوردن استخوان در تصاویر رادیوگرافی عبارتند از

  • دیدن کال استخوانی در محل شکستگی که به قطعات شکسته شده متصل است
  • امتداد یافتن ترابکول های استخوانی از یک قطعه شکسته شده به قطعه دیگر ( در یک تصویر رادیوگرافی خطوطی در امتداد یکدیگر در متن استخوان دیده میشوند که به آنها ترابکول میگویند)
885 1
امتداد یافتن ترابکول های استخوانی در محل شکستگی اسکافوئید

 

علامت اول یعنی دیدن کال استخوانی در محل شکستگی از علامت دوم زودتر بوجود آمده و اهمیت بیشتری دارد.

 

جوش خوردن استخوان پس از شکستگی به چه مدت زمان نیاز دارد

زمان لازم برای جوش خوردن استخوان ها با یکدیگر متفاوت بوده و نمیتوان قانون یکسانی برای همه شکستگی ها در نظر گرفت.

در بچه ها جوش خوردن بسیار سریع است بطوریکه در عکس رادیولوژی کال استخوانی بعد از گذشت دو هفته از زمان شکستگی دیده میشود و شکستگی ها معمولا بعد ار ۶-۴ هفته محکم میشوند.

بعد از دوران بلوغ تاثیر سن بر سرعت جوش خوردن اهمیت زمان کودکی را ندارد.

در بزرگسالان زمان محکم شدن یک جوش خوردگی یک استخوان بلند در یک فرد سالم حدود سه ماه است، گرچه گاهی بخصوص در مورد استخوان های بلندی مانند ران تا حدود ۵ ماه هم میرسد.

معمولا استخوان های اندام فوقانی زودتر از استخوان های اندام تحتانی جوش میخورند. شکستگی استخوان های اسفنجی زودتر از استخوان های بلند یا کورتیکال Cortical bones جوش میخورند.

867 1
تصویر سمت چپ شکستگی بزرگ نی، تصویر وسط، شروع تشکیل کال استخوانی و تصویر سمت راست کال استخوانی واضح را نشان میدهد

 

چه عواملی بر سرعت جوش خوردن استخوان تاثیر میگذارند

جدای از سن بیمار و نوع استخوان ( اسفنجی یا کورتیکال) عواملی دیگر بر سرعت جوش خوردن استخوان تاثیر دارند. عواملی که موجب سریعتر جوش خوردن شکستگی میشوند یکی میزان جریان خون استخوان و دیگری میزان بیحرکتی محل شکستگی است.

هر چه میزان جریان خونی که در محل شکستگی به استخوان میرسد بیشتر باشد جوش خوردن شکستگی سریعتر ایجاد میشود. همچنین هر چه محل شکستگی استخوان، کمتر حرکت کند زودتر جوش میخورد.

البته حرکاتی که موجب میشود قطعات شکسته شده نسبت به یکدیگر زاویه پیدا کنند ممکن است زیاد بر سرعت جوش خوردن تاثیر نداشته باشند در حالیکه حرکاتی که موجب چرخش قطعات شکستگی و یا حرکت تلسکوپی آنها نسبت به یکدیگر شود بیشتر موجب تاخیر در جوش خوردن شکستگی میشوند.

عوامل دیگری که میتوانند موجب تاخیر در جوش خوردن شکستگی شوند، وجود عفونت یا تومور در محل شکستگی و یا گیر کردن بافت نرم مانند عضله یا تاندون در محل شکستگی است.

شکستگی های داخل مفصلی دیرتر از شکستگی هایی که در آنها خط شکستگی به  سطح مفصلی راه پیدا نکرده است جوش میخورند. به نظر میرسد وجود مایع مفصلی تشکیل بافت های تازه ای را تبدیل به کال خواهند شد را به تاخیر میندازد.

 

منشا سلول هایی که بعد از شکستگی استخوان فعال میشوند چیست

به نظر میرسد در محل تماس پریوست و اندوست با استخوان، سلول های استئوبلاستی بصورت خاموش وجود دارند که در هنگام شکستگی بیدار شده و شروع به فعالیت استخوان سازی میکنند.

بعضی محققین هم عقیده دارند که سلول های پایه ای Stem cell که در مغز استخوان و در محل شکستگی وجود دارند بعد از شکستگی متمایز شده و به سلول های استئوبلاست ( استخوان ساز) تبدیل میشوند.

در مطالعه ای دیگر نشان داده شده است که بر اثر آزاد شدن موادی از سلول هایی که در محل شکستگی مرده اند، مویرگ های جدیدی شروع به رشد در محل شکستگی میکنند.

سپس سلول های جدار این مویرگ ها تمایز پیدا کرده و تبدیل به استئوبلاست میشوند و به این ترتیب استخوان جدید ساخته میشود.

به نظر میرسد در هنگام شکستگی بر اثر نکروز و مردن سلول های محل شکسته شده، موادی در محیط آزاد میشود که موجب شروع فعالیت های ذکر شده میگردد.

همچنین مشاهده شده است که بعد از شکستگی سطح بعضی هورمون ها مانند هورمون پاراتیروئید در خون افزایش میابد که میتواند در روند جوش خوردن تاثیر داشته باشد.