نوبت دهی

تاندونیت کلسیفیک و رسوب کلسیم در تاندون های شانه

در بیماری تاندونیت کلسیفیک، کلسیم در تاندون های روتاتور کاف رسوب میکند. رسوب کلسیم در تاندون های شانه موجب التهاب در آنها و بدنبال آن بروز درد میشود. این بیماری بیشتر در افراد بالای ۴۰ سال دیده میشود

تورم و التهاب تاندون عضله دو سر بازو چیست

آیا درد شانه من به علت التهاب و تورم تاندون عضله دوسر بازو است، تاندنیت یا التهاب تاندون یا زردپی عضله دوسر بازو موجب درد در مفصل شانه میشود، علل و علائم و درمان تورم تاندون عضله دوسر بازو در ناحیه مفصل شانه