نوبت دهی

مقاله- كلیات

بزرگترین مجموعه مقالات ارتوپدی در مورد کلیات بیماری های سیستم حرکتی بدن انسان به زبان فارسی که به توسط دکتر مهرداد منصوری متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران تهیه شده است

ارتباط ارتوپدی و شکسته بندی محلی و سنتی چیست

شکسته بندی محلی

دستگاه حرکتی بدن انسان در مقایسه با بسیاری دیگر از سیستم های بدن ( سیستم عصبی، سیستم گوارشی، سیستم تنفسی و ...) به ظاهر ساده تر و مکانیکی تر است. شاید به همین علت است که تغییر شکل ها و آسیب های این سیستم خیلی زود بشر اولیه را تحریک کرده تا اقدام به درمان آنها کند.

بیشتر بخوانید »