نوبت دهی

موارد نمونه عمومی – شكستگی استابولوم

نمونه هایی از اعمل جراحی فوق تخصصی شستگی استابولوم که به توسط دکتر مهرداد منصوری متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران انجام شده است. برای استفاده عموم مردم

شکستگی خرد شده لب خلفی استابولوم - نمونه سوم

شکستگی لب خلفی استابولوم لگن

در این مقاله در مورد بیمار میانسالی بحث میشود که بدنبال تصادف اتومبیل دچار شکستگی لگن در ناحیه حفره استابولوم بصورت شکستگی چند تکه ای لبه پشتی و شکستگی ستون خلفی استابوولم شده است

بیشتر بخوانید »