نوبت دهی

موارد نمونه عمومی – تعویض مفصل ران

نمونه هایی از اعمل جراحی تعویض مفصل لگن که به توسط دکتر مهرداد منصوری متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران انجام شده است

جراحی مفصل مصنوعی لگن بدنبال خشک شدن مفصل ران

مفصل مصنوعی لگن

بیمار مرد میانسالی است که بدنبال ابتلا به عفونت مفصل ران در جوانی دچار خشکی و محدودیت حرکتی شدیدی در لگن شده است. وی تحت عمل جراحی تعویض مفصل ران قرار گرفته و اکنون میتواند به راحتی پای خود را بدون درد حرکت دهد

بیشتر بخوانید »

تعویض مفصل ران بدنبال ساییدگی ناشی از شکستگی لگن

مفصل مصنوعی لگن

بیمار مرد ۳۷ ساله ای است که به علت آرتروز و ساییدگی ناشی از جراحی ناموفق شکستگی استابولوم در ناحیه لگن دچار درد شدیدی شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. درد وی بعد از جراحی کاملا از بین رفت و وی توانست توانایی خود در راه رفتن را مجددا بدست آورد

بیشتر بخوانید »

تعویض دو طرفه لگن بدنبال سیاه شدن هر دو سر استخوان ران

مفصل مصنوعی لگن

بیمار مرد جوانی است که به علت سیاه شدن هر دو سر استخوان ران در ناحیه لگن دچار درد شدید و محدودیت حرکتی در ناحیه لگن شده است. وی تحت عمل جراحی تعویض مفصل ران در هر دو طرف قرا رگرفته و پس از جراحی درد وی بطور کامل از بین رفته است

بیشتر بخوانید »

تعویض مفصل لگن در خانم میانسال مبتلا به دررفتگی مادرزادی ران

مفصل مصنوعی ران در لگن

بیمار خانم ۴۸ ساله ای است که از بچگی بد راه میرفته است. گرچه لنگش از زمان کودکی وجود داشته ولی شدید نبوده و بیمار در حین راه رفتن دردی را احساس نمیکرده است. از سن ۳۲ سالگی بتدریج مفصل ران راست شروع به درد کردن کرده است و شدت این درد هر ساله بیشتر شده تا اکنون که درد تقریبا هر روز وجود داشته است

بیشتر بخوانید »

تعویض مفصل ران در خانم مبتلا به دررفتگی مادرزادی لگن

مفصل مصنوعی لگن

بیمار خانم ۳۴ ساله ای است که به علت درد دو طرفه لگن و مفاصل ران به کلینیک لگن مراجعه کرده است. شروع درد خود را از ۷ سال قبل ذکر میکند ولی بتدریج شدت درد بیشتر شده است. بیمار لنگش شدید دارد و ذکر میکند

بیشتر بخوانید »

تعویض مفصل ران در دررفتگی مادرزادی لگن یک خانم میانسال

مفصل مصنوعی لگن

چگونه بیمار مبتلا به دررفتگی مادرزادی مفصل ران در ناحیه لگن که دچار درد بسیار شدیدی بوده و به سختی راه میرفته است توسط دکتر مهرداد منصوری تحت عمل جراحی تعویض مفصل ران قرار گرفته و درد وی از بین رفته است

بیشتر بخوانید »

تعویض مفصل ران در دیسپلازی یا نیمه دررفتگی دوطرفه لگن

مفصل مصنوعی لگن

بیمار خانم ۴۴ ساله ای است که به علت لنگش و درد دوطرفه لگن مراجعه کرده است. درد وی از سالها قبل شروع شده است ولی تا به حال برای تسکین درد از مسکن های مختلفی استفاده میکرده است. درد و لنگش وی اخیرا بیشتر شده بطوریکه بسختی از پله بالا و پایین میرود و راه رفتن

بیشتر بخوانید »

تعویض مفصل لگن در یک خانم جوان به علت دررفتگی قدیمی مفصل

مفصل مصنوعی ران در لگن

بیمار خانم ۲۲ ساله ایست که به علت درد و لنگش به کلینیک لگن مراجعه کرده است. وی ۱۲ سال قبل بدنبال سقوط از ارتفاع دچار شکستگی گردن استخوان ران راست میشود ولی متاسفانه به دلایلی تحت درمان قرار نمیگیرد.

بیشتر بخوانید »

تعویض دو طرفه مفصل لگن در یک خانم مبتلا به دیسپلازی (نیمه دررفتگی) مفصل ران

مفصل مصنوعی لگن

بیمار خانم ۵۷ ساله ایست که از حدود ۱۵ سال قبل دچار درد مفصل ران شده است. این درد در ابتدا در طرف چپ بوده و فقط در حین راه رفتن ایجاد میشده است. در چند سال اخیر درد در هر دو طرف احساس میشود.

بیشتر بخوانید »