نوبت دهی

جراحی مفصل مصنوعی لگن بدنبال خشک شدن مفصل ران

بیمار مرد میانسالی است که بدنبال ابتلا به عفونت مفصل ران در جوانی دچار خشکی و محدودیت حرکتی شدیدی در لگن شده است. وی تحت عمل جراحی تعویض مفصل ران قرار گرفته و اکنون میتواند به راحتی پای خود را بدون درد حرکت دهد

تعویض مفصل ران بدنبال ساییدگی ناشی از شکستگی لگن

بیمار مرد ۳۷ ساله ای است که به علت آرتروز و ساییدگی ناشی از جراحی ناموفق شکستگی استابولوم در ناحیه لگن دچار درد شدیدی شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. درد وی بعد از جراحی کاملا از بین رفت و وی توانست توانایی خود در راه رفتن را مجددا بدست آورد

تعویض دو طرفه لگن بدنبال سیاه شدن هر دو سر استخوان ران

بیمار مرد جوانی است که به علت سیاه شدن هر دو سر استخوان ران در ناحیه لگن دچار درد شدید و محدودیت حرکتی در ناحیه لگن شده است. وی تحت عمل جراحی تعویض مفصل ران در هر دو طرف قرا رگرفته و پس از جراحی درد وی بطور کامل از بین رفته است

تعویض مفصل لگن در خانم میانسال مبتلا به دررفتگی مادرزادی ران

بیمار خانم ۴۸ ساله ای است که از بچگی بد راه میرفته است. گرچه لنگش از زمان کودکی وجود داشته ولی شدید نبوده و بیمار در حین راه رفتن دردی را احساس نمیکرده است. از سن ۳۲ سالگی بتدریج مفصل ران راست شروع به درد کردن کرده است و شدت این درد هر ساله بیشتر شده تا اکنون که درد تقریبا هر روز وجود داشته است

تعویض مفصل ران در خانم مبتلا به دررفتگی مادرزادی لگن

بیمار خانم ۳۴ ساله ای است که به علت درد دو طرفه لگن و مفاصل ران به کلینیک لگن مراجعه کرده است. شروع درد خود را از ۷ سال قبل ذکر میکند ولی بتدریج شدت درد بیشتر شده است. بیمار لنگش شدید دارد و ذکر میکند

تعویض مفصل ران در دررفتگی مادرزادی لگن یک خانم میانسال

چگونه بیمار مبتلا به دررفتگی مادرزادی مفصل ران در ناحیه لگن که دچار درد بسیار شدیدی بوده و به سختی راه میرفته است توسط دکتر مهرداد منصوری تحت عمل جراحی تعویض مفصل ران قرار گرفته و درد وی از بین رفته است

تعویض مفصل ران در ساییدگی ناشی از شکستگی لگن

بیمار مرد ۴۲ ساله ای است که به علت لنگش و درد و محدودیت حرکتی در مفصل ران مراجعه کرده است. وی حدود هشت سال قبل به علت شکستگی لگن در حفره استابولوم تحت عمل جراحی قرار گرفته است

تعویض مفصل ران در دیسپلازی یا نیمه دررفتگی دوطرفه لگن

بیمار خانم ۴۴ ساله ای است که به علت لنگش و درد دوطرفه لگن مراجعه کرده است. درد وی از سالها قبل شروع شده است ولی تا به حال برای تسکین درد از مسکن های مختلفی استفاده میکرده است. درد و لنگش وی اخیرا بیشتر شده بطوریکه بسختی از پله بالا و پایین میرود و راه رفتن

تعویض مفصل لگن در یک خانم جوان به علت دررفتگی قدیمی مفصل

بیمار خانم ۲۲ ساله ایست که به علت درد و لنگش به کلینیک لگن مراجعه کرده است. وی ۱۲ سال قبل بدنبال سقوط از ارتفاع دچار شکستگی گردن استخوان ران راست میشود ولی متاسفانه به دلایلی تحت درمان قرار نمیگیرد.

تعویض دو طرفه مفصل لگن در یک خانم مبتلا به دیسپلازی (نیمه دررفتگی) مفصل ران

بیمار خانم ۵۷ ساله ایست که از حدود ۱۵ سال قبل دچار درد مفصل ران شده است. این درد در ابتدا در طرف چپ بوده و فقط در حین راه رفتن ایجاد میشده است. در چند سال اخیر درد در هر دو طرف احساس میشود.