نوبت دهی

درمان شکستگی ساب تروکانتریک استخوان ران

شکستگی های ساب تروکانتریک استخوان ران Subtrochanteric fracture به دسته ای از شکستگی های استخوان ران میگویند که در محدوده زیر تروکانتر کوچک تا ۵ سانتیمتر پایینتر از آن ایجاد میشود.

این شکستگی ها جزو شکستگی های مفصل ران طبقه بندی شده و در گروه شکستگی های لگن قرار میگیرند.

برای درک بیشتر این مقاله باید تا حدودی با آناتومی مفصل ران آشنا باشید. پس توصیه میشود ابتدا مقاله مربوط به آن را مطالعه کنید.

شکستگی های ساب تروکانتریک معمولا در افراد جوان و بدنبال ضربات با شدت بالا مانند تصادف اتومبیل یا سقوط از ارتفاع ایجاد میشوند.

برای این قاعده فقط یک استثناء وجود دارد و آن وقتی است که استخوان این ناحیه به علت متاستاز تومور ها و تخریب بافت استخوانی بشدت ضعیف شده و در این وضعیت یک ضربه خفیف مانند زمین خوردن میتواند منجر به این شکستگی شود.

 

Hip Clinic

تشخیص شکستگی ساب تروکانتریک استخوان ران

بیماری که دچار شکستگی ساب تروکانتریک شده بدنبال شکستگی توانایی راه رفتن را از دست میدهد.

در این بیماران درد شدیدی در نواحی بالایی ران وجود دارد که با حرکت اندام تحتانی بیشتر میشود. بالای ران متورم و کبود میشود و اندام تحتانی طرف آسیب دیده کوتاه شده و به سمت خارج میچرخد.

شکستگی های گردن استخوان ران و اینترتروکانتریک و ساب تروکانتریک
در تصویر سمت راست شکستگی گردن استخوان ران، در تصویر وسط، شکستگی اینترتروکانتریک و در تصویر سمت چپ شکستگی ساب تروکانتریک ران دیده میشود

تشخیص این شکستگی همیشه با یک رادیوگرافی ساده از ناحیه لگن و ران داده میشود.

 

درمان شکستگی ساب تروکانتریک

درمان شکستگی های ساب تروکانتریک همیشه انجام عمل جراحی است. در حین جراحی پزشک ابتدا قطعات شکسته شده را به دقت جااندازی کرده و سپس برای فیکس کردن این قطعات معمولا از میله داخل استخوانی یا پلاک استفاده میشود. 

دقت در جااندازی درست شکستگی و آسیب نرساندن به عروق خونی استخوان کلید موفقیت در جوش خوردن شکستگی ساب تروکانتریک است. به همین علت در غالب موارد ترجیح داده میشود که از روش جااندازی بسته استفاده شود.

پس جراح سعی میکند شکستگی را بصورت بسته جااندازی کرده و سپس آن را توسط میله داخل استخوانی فیکس و تثبیت کند.

احتمال دیر جوش خوردن و یا جوش نخوردن در این دسته از شکستگی ها زیاد است. به همین خاطر در مواردی که شکستگی ساب تروکانتریک شدید باشد و پزشک جراح برای جااندازی از روش باز استفاده کند ممکن است از پیوند استخوان هم برای تحریک جوش خوردن شکستگی کمک بگیرد.

 

عوارض شکستگی ساب تروکانتریک

مهمترین عارضه این شکستگی جوش نخوردن است. خونرسانی در این ناحیه از استخوان ران کم است و این موجب میشود جوش خوردن کمی با کندی انجام شود.

از طرف دیگر به علت موقعیت خاص آناتومیک و عضلات متعددی که در اطراف ناحیه ساب تروکانتریک متصل میشوند نیروهای زیادی به این منطقه وارد میشود.

مشاوره

در صورتیکه محل شکستگی به اندازه کافی به توسط پلاتین محکم نشده باشد این نیروها موجب حرکت قطعات شکسته شده میشوند و این موجب تاخیر در جوش خوردن شکستگی میشود.

در صورت جوش نخوردن شکستگی ساب تروکانتریک، بیمار نیاز به عمل جراحی و پیوند استخوان دارد.