نوبت دهی

شکستگی استخوان ناوی یا اسکافویید در یک مرد جوان

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

استخوان اسکافویید یا استخوان ناوی یکی از مهمترین استخوان های ناحیه مچ دست است. وقتی که فرد در حین راه رفتن به هر علتی زمین میخورد بطور غیر ارادی و به دستور مغز، دست خود را به سمت جلو میاورد تا وقتی زمین میخورد اولین جایی که به زمین برخورد میکند کف دست باشد نه سر و صورت. این یک رفلکس غیر ارادی است تا مغز بتواند از موجودیت خود محافظت کند.

زمین خوردن روی کف دست با اینکه میتواند از سر و صورت محافت کند ولی بر اثر ضربه ای که به دست وارد میشود ممکن است آسیب های جدی به آن وارد شود. یکی از این آسیب ها شکستگی استخوان اسکافویید یا ناویکولر است.

شکستگی استخوان اسکافویید مهم است چون عوارض آن زیاد است. احتمال جوش نخوردن یا بد جوش خوردن یا سیاه شدن استخوان وجود دارد و در صورت بروز این عوارض مشکلات زیادی برای بیمار بوجود میاید.

درمان این شکستگی بسته به میزان جابجایی شکستگی متفاوت است. اگر شکستگی بدون جابجایی باشد درمان معمولا بصورت گچ گیری انجام میشود.

در صورتیکه شکستگی جابجا شده باشد درمان آن معمولا استفاده از عمل جراحی است. در حین جراحی ابتدا شکستگی جااندازی شده و سپس قطعات شکسته شده با استفاده از پین یا پیچ به یکدیگر متصل میشوند. جااندازی ممکن است بصورت بسته یا باز انجام شود.

در جااندازی بسته پوست شکافته نمیشود. پس از جااندازی بسته از راه شکاف کوچکی بر روی پوست پیچ مخصوصی به درون قطعات شکسته شده استخوان فرستاده میشود. در روش جراحی باز، پوست و بافت های زیر آن شکاف داده شده و استخوان نمایان میشود.

سپس قطعات شکسته شده زیر دید مستقیم جراح جااندازی شده و با پیچ به یکدیگر متصل میشوند. در زیر رادیوگرافی مرد جوانی مشاهده میشود که در حین بسکتبال زمین خورده و به علت دردی که درمچ داشته به پزشک معالج مراجعه کرده است.

شکستگی اسکافوئید

در رادیوگرافی که از مچ به عمل آمده شکستگی استخوان اسکافوئید مشاهده میشود. پزشک معالج تصمیم به جراحی بیمار میگیرد. تصویر زیر رادیوگرافی بعد از جراحی بیمار را نشان میدهد.

شکستگی اسکافوئید

در این رادیوگرافی دیده میشود که پیچ مخصوصی در استخوان گذاشته شده است. این پیچ قطعات شکسته شده را در کنار یکدیگر بیحرکت میکند تا جوش بخورند. نیازی به خارج کردن پیچ در آینده نیست. بیمار میتواند چند روز پس از جراحی مچ خود را حرکت دهد.

پس از حدود سه ماه که شکستگی بطور کامل جوش خورد بیمار به ورزش حرفه ای خود بازگشت. برای مطالعه بیشتر در مورد شکستگی های اسکافویید به قسمت مقالات سایت مبحث مچ دست مراجعه کنید.