نوبت دهی

شکستگی کشکک بدنبال سقوط از ارتفاع

 

این عمل جراحی توسط دکتر مهرداد منصوری انجام شده است.

استخوان کشکک درست در جلوی مفصل زانو و در زیر پوست قرار دارد. شکستگی کشکک یکی از شکستگی های شایع زانو است. این شکستگی معمولا در حین مسابقات ورزشی، به علت زمین خوردن و یا بدنبال سقوط از ارتفاع یا در حین تصادفات وسایل نقلیه ایجاد میشود.

در مواردی که ضربه مستقیم به استخوان وارد میشود شکستگی معمولا بصورت چند تکه بوده و ممکن است بصورت شکستگی باز باشد. در مواردی که بدنبال سقوط از ارتفاع استخوان کشکک دچار آسیب میشود شکستگی بر اثر انقباض شدید و ناگهانی عضله چهارسر ایجاد شده و استخوان معمولا به دو تکه تبدیل میشود.

بیمار مورد نظر ما یک کارکر ساختمانی است که بدنبال سقوط از طبقه دوم یک آپارتمان دچار درد و تورم شدید در ناحیه زانو میشود. بیمار به بیمارستان منتقل شده و در رادیوگرافی مشخص میشود استخوان کشکک دچار شکستگی شده و قطعات شکسته شده از هم بسیار فاصله گرفته اند.

بسیاری از شکستگی های کشکک موجب خونریزی شدید داخل مفصل زانو میشوند و این خونریزی موجب درد شدیدی در زانو میشود. در این موارد پزشک معالج با خارج کردن خون داخل زانو با یک سرنگ، میتواند تا حد زیادی درد بیمار را کاهش دهد. در زیر رادیوگرافی ساده بیمار در بدو ورود به بیمارستان دیده میشود.

شکستگی استخوان کشکک

در تصویر نیمرخ میبینیم که استخوان کشکک به دو تکه کاملا جدا از هم تبدیل شده است. در مواردی که قطعات شکسته شده کشکک از هم جدا نشوند و در صورتیکه بیمار بتواند زانوی خود را به حالت کاملا صاف و مستقیم نگه داشته و در همان حال پاشنه خود را از زمین بلند کند معمولا نیازی به درمان جراحی شکستگی نبوده و درمان با گچ گیری انجام میشود. ولی در صورت جابجایی زیاد قطعات شکسته شده و یا عدم توانایی بیمار در صاف نگه داشتن زانوی خود، درمان بیمار نیاز به استفاده از عمل جراحی دارد.

در این بیمار بعد از خروج خون زانو، یک آتل بلند در زیر کل اندام تحتانی گذاشته شد تا درد بیمار کاهش یابد. روز بعد از مراجعه، بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت. در حین جراحی با شکافی که در جلوی زانو داده میشود قطعات شکسته شده استخوان کشکک نمایان میشوند. پزشک جراح سپس قطعات را با ابزارهای مخصوصی در کنار یکدیگر قرار داده و با استفاده از پین و وایر آنها را به یکدیگر محکم میکند تا بتوانندجوش بخورند.

پین میله فلزی از جنس فولاد ضد زنگ است که معمولا دو میلیمتر قطر دارد. وایر یک سیم قابل انعطاف از فولاد ضد زنگ به کلفتی حدود ۲-۱ میلیمتر است.

بعد از متصل کردن قطعات شکسته شده، پزشک جراح لوله پلاستیکی خاصی را در درون مفصل زانو قرار میدهد تا خونی را که ممکن است احتمالا بعد از جراحی در داخل مفصل زانو جمع شود به بیرون از بدن هدایت کند. این لوله که به آن درن میگویند معمولا ۲-۱ روز بعد از جراحی از بدن بیمار خارج میشود. در زیر تصاویر رادیوگرافی زانوی بیمار بعد از عمل جراحی دیده میشوند.

شکستگی استخوان کشکک

در این تصاویر رخ و نیمرخ بخوبی دیده میشود که قطعات شکسته شده به توسط دو پین مستقیم و یک وایر که دور آنها پیچیده شده است به هم متصل شده اند. یکی دو روز بعد از جراحی بیمار از بیمارستان مرخص میشود. زخم جراحی بیمار بطور روزانه تا یکی دو هفته پانسمان میشود.

بخیه ها بعد از حدود دو هفته خارج میشوند. بیمار معمولا بعد از سه هفته تحت نظر فیزیوتراپ شروع به خم و راست کردن زانو میکند. بدست آوردن دامنه حرکتی زانو مستلزم انجام درست حرکان و نرمش های زانو است.

معمولا در صورتی که پین و وایر ها فرد را ناراحت کنند میتوان آنها را بعد از یکسال از زانو خارج کرد.