نوبت دهی

درد کف پا در یک فوتبالیست به علت شکستگی استرسی

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

بیمار مورد نظر ما جوان فوتبالیست ۲۷ ساله ایست که از چند ماه قبل دچار درد آزار دهنده ای در پنجه پای راست شده است. در ماه اول توجه زیادی به درد نداشته و فکر میکرده احتمالا به علت آسیب ورزشی یا فشار آمدن به پایش این درد بوجود آمده است پس برای درمان به پزشک هم مراجعه نکرده است. پس از گذشت یک ماه که درد خوب تمیشود برای تشخیص علت درد و درمان به پزشک مراجعه میکند.

پزشک معالج در معاینه مشکل خاصی را نمیبیند و برای کاهش درد برای بیمار مسکن تجویز میکند. شدت درد بعد از سه هفته بیشتر میشود و بیمار ما مجددا به پزشک مراجعه میکند. در رادیوگرافی که ار کف پای بیمار به عمل میاید مشکل خاصی دیده نمیشود و مجدداد به بیمار توصیه میشود برای کاهش درد از مسکن استفاده کند.

بیمار در این مدت همچنان به فوتبال ادامه میداده است. با گذشت یک ماه دیگر درد بیمار مجددا او را به نزد پزشک میکشاند. پزشک با توجه به محل درد و نوع فعالیت بیمار کع فوتبال بوده است با احتمال وجود شکستگی استرسی برای بررسی بیشتر برای بیمار اسکن رادیوایزوتوپ درخواست میکند که در زیر تصویر آن دیده میشود.

درد کف پا

فلش محل افزایش جذب ماده رادیواکتیو را نشان میدهد و با در نظر گرفتن آن، پزشک احتمال زیادی میدهد که بیمار مبتلا به یک شکستگی استرسی باشد و در نتیجه برای بیمار درخواست انجام یک رادیوگرافی از کف پا میدهد. تصویر رادیوگرافی کف پای با بیمار در زیر دیده میشود.

درد کف پا

گرچه رادیوگرافی قبلی نکته ای را نشان نداده است ولی در رادیوگرافی اخیر پزشک معالج متوجه یک شکستگی در متاتارس دوم در کف پا میشود که در اطراف آن کال استخوانی هم تشکیل شده است.

شکستگی استرسی در استخوان های کف پا در ورزشکارانی که زیاد میدوند و اخیرا سطح فعالیت بدنی خود را افزایش داده اند دیده میشود. پزشک به بیمار توصیه میکند تا مدتی از شدت فعالیت های ورزشی کم کند. با کاهش فعالیت ها، بعد از چند ماه درد بیمار بتدریج کاهش یافته و از بین میرود.