نوبت دهی

ناخن دست چگونه آسیب دیده و درمان میشود

آسیب های ناخن های دست جزو صدمات شایع بوده و غالبا همراه با آسیب به دیگر بافت های انگشت مانند پوست، تاندون، عصب و استخوان هستند. درمان مناسب این آسیب ها میتواند از عوارض بعدی آن مانند تغییر شکل های ناخن بکاهد.

ناخن ساختاری تخصصی است که فقط در پریمات ها (انسان و میمون) دیده میشود. ناخن به برداشتن اشیاء با انگشت کمک میکند و همچنین موجب میشود حس نوک انگشت بهتر گردد. خراب شدن ناخن نه تنها از لحاظ ظاهر مهم است بلکه کارکرد انگشت را هم کاهش میدهد.

ناخن

شایعترین عامل آسیب ناخن وارد شدن ضربه به آن است. این ضربات معمولا در حین حوادث کاری، تصادفات وسایل نقلیه، سقوط از ارتفاع و یا فعالیت های ورزشی ایجاد میشوند.

ضربات میتوانند موجب له شدن بستر ناخن بر اثر فشرده شدن آن بین ناخن و استخوان فالانکس (استخوان بند انتهایی انگشت) شود. (بستر ناخن لایه بافتی زیر ناخن است). بستر ناخن ممکن است له شود، پاره شده یا تکه ای از آن کنده شود.

ضربه به ناخن ممکن است در آسیب هایی مانند ضربه چکش به ناخن یا گیر کردن ناخن لای در بصورت بسته باشد. در این حالات بستر ناخن (لایه بافت نرم زیر ناخن) پاره شده و خونریزی میکند. این خونریزی معمولا راه فراری نداشته و بین بستر ناخن و خود ناخن گیر میکند.

پارگی بستر ناخن حتی اگر درمان نشود جوش میخورد ولی اگر این جوش خوردگی لب به لب و خوب نباشد رشد ناخن دچار مشکل شده و ناخن تغییر شکل میدهد.

در مواردی که خونریزی کم باشد وجود لایه سخت ناخن موجب میشود تا بستر ناخن از خود ناخن به عنوان یک قالب استفاده کرده و لبه های پارگی در کنار هم قرار گیرند و خوب جوش بخورند ولی وقتی شدت پارگی و خونریزی زیاد است این اتفاق نمی افتد.

 خونریزی مختص زیر ناخن
خونریزی مختص زیر ناخن 
 خونریزی وسیع ناخن
خونریزی وسیع ناخن

وقتی مقدار خونریزی کم باشد معمولا به توسط خود بدن در عرض چند هفته جذب میشود. با این حال در مواردی که وسعت خونریزی زیر ناخن بیش از ۵۰ سطح آن بوده و یا بیمار از درد شدید ناخن شاکی باشد خون جمع شده در زیر ناخن باید خارج شود.

در مواردی که همراه با این خونریزی، استخوان بند انتهایی انگشت هم شکسته باشد معمولا ناخن بیمار به توسط پزشک خارج شده و سپس بستر ناخن با نخ های ظریف جراحی بخیه میشود.

 خروج خونریزی زیر ناخن
خروج خونریزی زیر ناخن  

حدود نیمی از آسیب های بستر ناخن با شکستگی های استخوان بند انتهایی انگشت همراه هستند. این شکستگی ها معمولا بصورت خرد شدگی بوده و نیاز به درمان خاصی ندارند. شکستگی های خرد شده انگشت خودبخود جوش میخورند. در مواردی که بستر ناخن بدنبال پارگی بخیه میشود همین ترمیم موجب نزدیک شدن قطهات شکسته شده انگشت میگردد.

در مواردی که قسمتی از بستر ناخن کاملا کنده شده است معمولا مقداری از بافت بستر ناخن را از انگشتان پا به عنوان دهنده برداشته و به محل آسیب پیوند میزنند.

در صورتیکه بستر ناخن به خوبی ترمیم نشود ناخن بعدی که در محل رشد میکند بد شکل خواهد بود.