نوبت دهی

تعویض دو طرفه لگن بدنبال سیاه شدن هر دو سر استخوان ران

 این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی” تحت درمان قرار گرفته است.

 بیمار مرد ۳۱ ساله ای است که به علت درد شدید در هر دو مفصل ران همراه با خشکی مفصل مراجعه کرده است. بیماری وی از چند سال قبل شروع شده و با وجود مراجعات مکرر پزشکی بهبود پیدا نکرده است. درد وی با مسکن خوب نمیشود.
وی نمیتواند به راحتی از روی صندلی بلند شود. بالا و پایین رفتن از پله برای وی کار بسیار مشکلی است و پس از حدود یکصد متر راه رفتن دیگر نمیتواند به راه پیمایی ادامه دهد. در زیر تصویر رادیوگرافی لگن بیمار دیده میشود.

تعویض مفصل لگن و ران

 در تصویر بالا دیده میشود که تراکم سر استخوان ران در بعضی نواحی کم شده و در در بعضی قسمت ها بیشتر شده است. در سر استخوان ران ها کیست های استخوانی بوجود آمده است. فضای مفصلی در هر دو طرف از بین رفته که نشانه از بین رفتن غضروف مفصلی است.

این علائم نشانه آرتروز و ساییدگی مفصل است. ساییدگی و تخریب در هر دو مفصل ران در یک فرد جوان معمولا به علت نکروز یا سیاه شدن سر استخوان ران بوجود میاید.

بیمار ذکر میکند که سال ها است که درد دارد ولی در سال های اخیر درد بشدت زیاد شده است. در زیر تصویر رادیوگرافی لگن بیمار در سال های قبل دیده میشود.

تعویض مفصل لگن و ران

 در تصویر بالا که چهار سال قبل تهیه شده دیده میشود که تراکم سر هر دو استخوان ران تغییر کرده و این آغاز سیاه شدن سر استخوان ران است.

تعویض مفصل لگن و ران

 در تصویر بالا که دو سال قبل تهیه شده پیشرفت بیشتر نکروز سر استخوان ران دیده میشود. متاسفانه در این سال ها بیمار بسیار درد کشیده ولی درمان موثری برای وی انجام نشده است. وی تحت عمل جراحی در هر دو مفصل ران قرار گرفت. در زیر تصویر بعد از جراحی دیده میشود.

تعویض مفصل لگن و ران

 در تصویر بالا دیده میشود که هر دو مفصل ران بیمار که خراب شده اند با مفاصل مصنوعی بدون سیمان و با سر سرامیکی تعویض شده اند.

درد بیمار بلافاصله بعد از جراحی از بین رفت. بیمار از روز بعد از جراحی با دو عصای زیر بغل را میرفت. سه هفته بعد از جراحی بیمار عصار را کنار گذاشت. اکنون بیمار میتوان بدون درد کیلومترها راه برود. به راحتی میدود و شنا میکند و هر کاری که قبل از جراحی نمیتوانست انجام دهد اکنون به راحتی در توان وی قرار گرفته است.

برای مطالعات بیشتر به “مجموعه مقالات تعویض مفصل ران” مراجعه کنید.