نوبت دهی

تعویض مفصل ران بدنبال ساییدگی ناشی از شکستگی لگن

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی” تحت درمان قرار گرفته است.

 بیمار مردی ۳۷ ساله است که به علت درد شدید و غیر قابل تحمل مفصل ران راست مراجعه کرده است. حرکات مفصل ران وی همچنین کاملا محدود است.

وی شروع ناراحتی خود را از حدود سه سال قبل ذکر میکند که بدنبال تصادف اتومبیل دچار شکستگی حفره استابولوم در طرف راست لگن شده است. در آن زمان تحت عمل جراحی قرار میگیرد ولی متاسفانه جراحی موفق نبوده و مفصل ران وی از بین میرود.

شکستگی های استابولوم جزو شکستگی های شدید و پیچیده بوده و درمان آن مشکل است. عمل جراحی این شکستگی ها باید به توسط متخصصین ارتوپدی که در این زمینه صاحب تجربه و مهارت کافی هستند و در مراکر تخصصی صورت پذیرد. در زیر رادیوگرافی لگن بیمار دیده میشود.

تعویض مفصل لگن و ران

 در تصویر بالا دیده میشود که فضای مفصلی کاملا از بین رفته و مفصل دچار آرتروز و ساییدگی شدید شده است. همچنین پیچ و پلاک هایی که به منظور فیکس کردن شکستگی قبلی استابولوم استفاده شده اند در ناحیه لگن دیده میشوند. بیمار تحت عمل جراحی تعویض مفصل ران قرار گرفت.

تعویض مفصل لگن و ران

 تصویر بالا رادیوگرافی لگن بیمار بعد از جراحی را نشان میدهد. برای بیمار از یک مفصل مصنوعی بدون سیمان استفاده شده است. در این تصویر مشاهده میشود که تعدادی از پیج هایی که در عمل قبلی برای بیمار کار گذاشته شده خارج گردیده و تعدادی دیگر دست نخورد در موضع عمل باقی مانده اند.

در این بیماران فقط آن دسته از پیچ و پلاک ها که در مسیر تعبیه مفصل مصنوعی بوده و برای کارگذاری آن مزاحمت ایجاد میکنند خارج میشوند و بقیه آنها در موضع باقی میمانند.

درد بیمار بلافاصله بعد از جراحی از بین رفت. بیمار از روز بعد از جراحی با عصا راه رفت و دو هفته بعد از جراحی عصای خود را کنار گذاشته و بدون آن راه میرفت. خشکی مفصل وی از بین رفت.

وی اکنون میتواند به راحتی مسافت های طولانی را راه برود. به راحتی از پله بالا و پایین میرود و از اینکه زندگی فعالتری دارد راضی است.

برای مطالعات بیشتر به “مجموعه مقالات تعویض مفصل ران” مراجعه کنید.