نوبت دهی

جراحی مفصل مصنوعی لگن بدنبال خشک شدن مفصل ران

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی” تحت درمان قرار گرفته است.

 بیماری که در زیر توضیح داده میشود مرد ۵۴ ساله ای است که از حدود ده سال قبل دچار خشکی شدید مفصل ران چپ همراه با درد لگن شده است. در این مدت به پزشک های متعددی مراجعه کرده ولی نتیجه مطلوبی عاید وی نشده است.
نشستن و راه رفتن برای وی بسیار مشکل شده است. به سختی از پله بالا و پایین میرود و بعد از مدت کوتاهی راه رفتن خسته میشود. در زیر تصویر رادیوگرافی لگن بیمار دیده میشود.

تعویض مفصل لگن و ران

 در تصویر بالا دیده میشود که مفصل ران چپ بیمار کاملا خشک شده است. سر استخوان ران با استخوان های زیادی کاملا به حفره استابولوم چسبیده و مفصل حرکت محسوسی ندارد. وی ذکر میکند که در دوران نوجوانی دچار عفونت در ناحیه لگن شده است. عفونت های این ناحیه میتوانند موجب عوارض شدیدی شوند که یکی از آنها خشک شدن مفصل است.

بیمار تحت عمل جراحی تعویض مفصل ران قرار گرفت. تصویر رادیوگرافی زیر بعد از جراحی تهیه شده است.

تعویض مفصل لگن و ران

 در تصویر بالا دیده میشود که مفصل ران بیمار با یک مفصل مصنوعی جایگزین شده است و استخوان های اضافی کاملا خارج شده اند.

بعد از جراحی بیمار مجددا توانایی حرکت مفصل ران چپ خود را بدست آورد. او اکنون میتواند به راحتی پای خود را به جلو و عقب و طرفین حرکت دهد. دردی احساس نمیکند. میتواند به راحتی بر روی صندلی بنشیند. به راحتی راه برود و بدود. او میتواند ساعتها بدون اینکه احساس خستگی کند راه برود و از همراخی با خانواده خود لذت ببرد.

برای مطالعات بیشتر به “مجموعه مقالات تعویض مفصل ران” مراجعه کنید.