نوبت دهی

33

 

 درد لگن در بسیاری اوقات چنان آرام و تدریجی ایجاد شده و در طی سالیان، بیشتر میشود که فرد به آن عادت میکند.

بعد از چند سال آدم نگاه که میکند میبیند خودش را از بسیاری از لذات زندگی محروم کرده، کم راه میرود. کم حرکت میکند و کم کم عصا به دست میشود.

آیا بدنبال بهترین جراح لگن در ایران هستید. با ما باشید

امروزه بسیاری از افراد این زندگی را برنمیتابند. میخواهند حرکت کنند، میخواهند راه بروند، ورزش کنند، با آنها که دوستشان دارند بیرون بروند و قدم بزنند.

این شاید قبلا یک آرزو بود ولی الان شدنی است.

 

ما به شما حرکت میدهیم. عصا را از شما میگیریم و به شما پای راه رفتن میدهیم.

فلسفه دکتر مهرداد منصوری استفاده شما از بیشترین منابع زندگی و لحظات پرارزش عمرتان است. برای خودتان ارزش قائل شوید. تا کاملا زمین گیر نشده اید به خودتان و به آنها که دوستتان دارند فرصت بدهید.

اطلاعات تماس با مطب دکتر مهرداد منصوری را از اینجا دریافت کنید