نوبت دهی

شما لایق داشتن بهترین مفصل مصنوعی ران هستید. این یعنی انتخاب شما و تجربه ما

شما لایق داشتن بهترین مفصل مصنوعی ران هستید. این یعنی انتخاب شما و تجربه ما

 

مفصل لگن شما ممکن است خراب شده باشد. در این صورت باید به فکر یک مفصل مصنوعی باشید. آنهم از نوع خوبش. ولی اگر فکر میکنید داشتن تنها یک مفصل مصنوعی خوب کافی است شاید باید کمی بیشتر دقت کنید.

مسلما با خریدن یک هواپیما زودتر به مقصد میرسید تا با ماشین خودتان. هواپیما سریعتر است. البته گرانتر هم هست. قصد دارید هدایت هواپیمای پرارزش خود را به چه کسی بسپارید. اولین اشتباه خلبان ممکن است آخرین اشتباه شما باشد.

ما با استفاده از جدیدترین و قابل اعتمادترین روش های جراحی تعویض مفصل سعی میکنیم مفصل مصنوعی پرارزش شما را با بیشترین دقت در لگن شما جایگزین کنیم تا با کمک آن بتوانید راه زندگی را روان تر بپیمایید.

علم پزشکی یکی از سریعترین رشد ها را دارد و هرساله در حال تغییر است. دکتر مهرداد منصوری از گردهمایی های پزشکی و دوره های آموزشی به عنوان فرصتی برای یاد دادن تجارب خود و آموختن آخرین پیشرفت های جراحی در سطح جهان کمک میگیرد.

نمونه های جراحی های تعویض مفصل ران

اطلاعات تماس با مطب دکتر مهرداد منصوری را از اینجا دریافت کنید

5/5 ( 2 نظر )