نوبت دهی

آیا شکستگی چند سال قبل لگن شما بد جوش خورده و اکنون درد لگن شما را آزار میدهد

آیا شکستگی چند سال قبل لگن شما بد جوش خورده و اکنون درد لگن شما را آزار میدهد

 

غالب شکستگی های لگن نیاز به عمل جراحی دارند. با این وجود همچنان بسیاری از بیماران بخصوص آنها که شکستگی استابولوم دارند با کشش درمان میشوند. این طریقه درمان معمولا موجب بد جوش خوردن شکستگی شده و در نهایت سبب ساییدگی و آرتروز مفصل ران و در نتیجه درد لگن خواهند شد.

در این وضعیت وقتی بیمار دچار درد لگن میشود معمولا تنها راه باقیمانده برای او تعویض مفصل ران و تعبیه یک مفصل مصنوعی است. با این حال تعویض مفصل ران در لگنی که قبلا دچار شکستگی شده نیازمند تجربه و تبحر بالای جراح است.

دکتر مهرداد منصوری با احاطه بر جراحی شکستگی های لگن و جراحی های تعویض مفصل ران و استئوتومی های لگن میتواند مفصل مصنوعی رانی را که مناسب لگن تغییر شکل یافته شما است چنان در مکان مناسب آن قرار دهد که نه تنها درد طاقت فرسای لگن شما کنترل شود بلکه مفصل مصنوعی شما حداکثر طول عمر و کارکرد را داشته باشد.

خرابی کامل مفصل ران شما آخر کار نیست، اول کار ما است.

نمونه اعمال جراحی تعویض مفصل ران

اطلاعات تماس با مطب دکتر مهرداد منصوری را از اینجا دریافت کنید

5/5 ( 1 نظر )