نوبت دهی

شکستگی لگن میتواند موجب آسیب های جدی شود ولی دلیلی ندارد شما با درد زندگی کنید

شکستگی لگن میتواند موجب آسیب های جدی شود ولی دلیلی ندارد شما با درد زندگی کنید

 

یکی از شکستگی هایی که در صورت عدم درمان مناسب میتواند عوارض وخیمی را بدنبال داشته باشد شکستگی لگن بخصوص شکستگی های ناحیه استابولوم است. جااندازی این نوع شکستگی های حلقه لگنی و استابولوم امروزه به یک تخصص خاص تبدیل شده که نیازمند آموزش های ویژه است.

غالب شکستگی های لگن نیاز به عمل جراحی دارند با این حال مشاهده میشود که در بسیاری موارد درمان این بیماران با استفاده از چند روز کشش در بیمارستان و سپس مرخص کردن وی و فرستادن او به خانه انجام میشود. این درمان در غالب موارد موجب بدجوش خوردن شکستگی و در نهایت بروز آرتروز و ساییدگی لگن میشود. عارضه ای که میتواند بیمار را تا آخر عمر محکوم به تحمل درد لگن کند.

هدف ما ارائه خدمتی در حد استاندارهای جهانی در درمان شکستگی های لگن است تا بدینوسیله از بروز عوارض بسیار جدی آن پیشگیری کنیم.

دکتر مهرداد منصوری با طی دوره های تکمیلی تخصصی در جااندازی و درمان شکستگی های مشکل لگن و استابولوم و کسب تجربه و مهارت های لازم در این زمینه میتواند این شکستگی ها را به نحوی جااندازی و جراحی کند که احتمال بروز ساییدگی مفصلی به حداقل رسیده و کارکرد مفصل ران و لگن تا بالاترین حد ممکن حفظ شود.

جایی که شما محکوم به تحمل کشش و عوارض بعد از آن شده اید تلاش ما اینست که با جااندازی دقیق شکستگی ها احتمال ساییدگی مفصل را به حداقل رسانده و با فیکس کردن شکستگی به شما کمک کنیم تا هرچه زودتر راه بروید.

نمونه جراحی شکستگی های لگن و استابولوم و حلقه لگنی

اطلاعات تماس با مطب دکتر مهرداد منصوری را از اینجا دریافت کنید

5/5 ( 1 نظر )