نوبت دهی

التهاب چیست

التهاب نتیجه تلاش بدن برای حفاظت از خود است. هدف از التهاب حذف عامل آسیب رساننده به بدن و شروع روند ترمیم است.

وقتی که چیزی مضر بدن را تحریک میکند تلاشی از جانب بدن شروع میشود تا آن را از میان بردارد و این تلاش موجب بروز علائم التهاب میشود.

التهاب نشانه عفونت نیست حتی موقعی که یک عفونت موجب التهاب میشود. عفونت به علت یک ویروس، باکتری یا قارچ ایجاد میشود ولی التهاب پاسخ بدن نسبت به آن است.

کلمه التهاب Inflammation ریشه لاتین داشته و از کلمه inflammo به معنای شعله گرفته شده است. التهاب قسمتی از پاسخ سیستم دفاع ایمنی بدن است. گاهی التهاب برای بدن مفید است و در مواردی ممکن است مضر باشد.

در التهاب در نتیجه پاسخ بدن به یک آسیب فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیک، مواد شیمیایی از سلول های بدن آزاد میشوند و تغییراتی در بافت بدن بوجود میاید. در نتیجه این تغییرات عامل آسیب از بدن حذف شده و آسیب وارد شده به بدن ترمیم میگردد.

التهاب میتواند حاد یا مزمن باشد. التهاب حاد بسرعت آغاز شده و شدت میابد. علائم برای چند روز و ندرتا چند هفته باقی میمانند مانند گلودرد، آنفلوانزا و یا سرماخوردگی.

التهاب مزمن چند ماه تا چند سال باقی میماند. علت باقی ماند التهاب عدم توانایی بدن در حذف عامل آسیب زننده است. در این موارد بدن به آن اندازه قدرت ندارد تا عامل مهاجم را از بین ببرد و یا شرایطی وجود دارد که بدن بطور مداوم در معرض آسیب جدید قرار میگیرد.

در مواردی هم سیستم دفاع ایمنی بدن به اشتباه بر علیه سلول های خود بدن وارد عمل میشوند که در صورتی که به اشتباه خود پی نبرند التهاب ایجاد شده ادامه میابد.

بیماری هایی مانند سل، آسم، زخم معده، روماتیسم مفصلی و یا سینوزیت مرمن مثال هایی از التهاب مزمن هستند.

 

در التهاب چه اتفاقاتی در بدن بوجود میاید

چند ثانیه تا چند دقیقه بعد از وارد شدن آسیب به بدن التهاب حاد شروع میشود. در حین یک التهاب حاد سه حادثه اتفاق میفتد
 

♦ شریان های کوچکی که خون را به مویرگ های بافت میرسانند گشاد شده و جریان خون بافت افزایش میابد

♦ قابلیت نفوذپذیری مویرگ ها افزایش یافته و در نتیجه مایع و پروتئین های خون از ورای مویرگ ها بیرون رفته و خود را به فضای بین سلولی میرسانند

♦ دسته ای از گلبول های سفید خون که جزو سیستم دفاع ایمنی بدن هستند ( نوتروفیل ها و ماکروفاژها) از درون مویرگ ها خارج شده و خود را به فضای بین سلولی میرسانند.

نوتروفیل ها دسته ای از گلبول های سفید هستند که با ترشح پروتئین هایی به نام آنزیم موجب تخریب عامل مهاجم میشوند و ماکروفاژها سلول هایی هستند که عمل مهاجم را میخورند

بطور مثال وقتی خراشی روی پوست ما میفتد در ابتدا جای آن کمی قرمز میشود. این قرمزی نشانه گشاد شدن عروق خونی آن ناحیه و پرخون شدن آنجا است.
 
کمی بعد محل خراش قدری برجسته میشود و این برجستگی نشانه ورود مایع از خون به فضای بین سلولی و در نتیجه تورم موضعی ناحیه است. به تورم بافتی که در نتیجه ورود مایع از خون به فضای بین سلولی ایجاد میشود ادم Edema میگویند.

 

علائم مهم التهاب چیست

التهاب پنج علامت مهم دارد که عبارتند از
  • درد : این درد به علت آزاد شدن موارد شیمیایی خاص از سلول های صدمه دیده و گلبول های سفید و تاثیر این مواد بر روی عصب های درد بوجود میاید
  • قرمزی : علت قرمزی گشاد شدن عروق خونی کوچک در بافت ملتهب و در نتیجه پرخونی ناحیه است
  • بیحرکتی : کارکرد بافت ملتهب ممکن است کاهش پیدا کند
  • تورم : تورم به علت تجمع مایع در فضای بین سلولی ایجاد میشود
  • گرمی : علت گرمی در موضع التهاب هم پرخون شدن آن محل است