نوبت دهی

آیا راه رفتن با گچ پا بعد از شکستگی قوزک در مچ پا درست است

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 مادر من ده روز پیش در اثر زمین خوردگی دچار شکستگی قوزک پا شد که دکتر آن را گچ گرفت امروز که عکس گرفته و به دکتر نشان داده است دکتر گفته بهتر شده و باید با آن پا راه بروی. آیا این درست است که با پای گچ گرفته راه برود؟ در ضمن ایشان ۶۷ ساله هستند.

در مواردی که شکستگی های قوزک در مچ پا بدون جابجایی باشند ممکن است درمان آنها با استفاده از گچ گیری انجام شود. جوش خوردن این شکستگی ها بطور معمول حدود شش هفته طول میکشد. در این مدت بیمار باید از گذاشتن وزن بر روی کف پا اجتناب کند. وزن گذاشتن روی پا میتواند موجب جابجا شدن شکستگی شده و مشکلات زیادی را برای بیمار بوجود آورد.

البته در این مدت راه رفتن بیمار منعی ندارد. بیمار در این مدت با استفاده از واکر یا دو عصای زیر بغل راه میرود. افراد مسن که تعادل و قدرت عضلانی کمتری دارند بهتر است از واکر استفاده کنند و جوانتر ها میتوانند با دو عصای زیر بغل راه بروند. در حین راه رفتن بیمار باید وزن را بر روی پای سالم بگذارد. به سخن دیگر با یک پا راه برود. دقت در این امر که در هنگام راه رفتن وزن بدن بر روی کف پای طرف آسیب دیده نیفتد الزامی است.

بیمار باید دقت کند که پایش مدت طولانی به سمت پایین آویزان نباشد. آویزان ماندن پا به مدت طولانی به سمت پایین میتواند موجب ورم پا شود. در صورت متورم شدن پا بیمار باید دراز کشیده و مچ پای خود را حدود ۱۵ دقیقه بالا نگه دارد تا ورم فروکش کند.