نوبت دهی

عوارض شکستگی ها کدامند

عوارض شکستگی ها کدامند

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

اکثر شکستگی ها بدون مشکل خاصی جوش میخورند و کارکرد عضو معمولا بتدریج به وضعیت قبل از شکستگی برمیگردد ولی این روند همیشگی نیست.

گاهی اوقات در حین درمان شکستگی، مشکلاتی پیش آمده و عوارضی برای بیمار بوجود میاید. بعضی از این عوارض کوچک و قابل اغماض هستند، بعضی زیاد و بعضی از آنها فاجعه بارند.

این عوارض را میتوان به سه دسته تقسیم بندی کرد

 • عوارضی که مربوط به خود شکستگی هستند
 • عوارضی که مربوط به آسیب بافت های دیگری هستند که در حین شکستگی، صدمه دیده اند
 • عوارضی که مربوط به کارکرد کل بدن میشوند

946

عوارض شکستگی در خود استخوان

مهمترین عوارضی که مربوط به خود شکستگی هستند عبارتند از

 • عفونت
 • دیر جوش خوردن
 • جوش نخوردن
 • کج جوش خوردن
 • کوتاه شدن استخوان
 • نکروز آوازکولر

 

عوارض شکستگی استخوان در بافت های اطراف

مهمترین عوارضی که مربوط به آسیب بافت های دیگری هستند عبارتند از

 • آسیب به عروق بزرگ
 • آسیب به اعصاب
 • آسیب به احشاء
 • آسیب به پوست
 • آسیب به عضلات
 • آسیب به تاندون ها
 • محدودیت مفصلی و استئوآرتریت در مفصل
 • میوزیت اسیفیکان یا استخوان سازی نابجا
 • آتروفی سودک یا دیستروفی سمپاتیک

 

عوارض سیستمیک شکستگی های استخوان

تعدادی از عوارض هم کل بدن را درگیر میکنند. مهمترین آنها عبارتند از

 • شوک
 • آمبولی چربی
 • سندرم کمپارتمان
 • سندرم له شدگی
 • لخته شدن خون در اندام تحتانی و آمبولی ریه

 


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

2/5 ( 2 نظر )