نوبت دهی

درمان شکستگی لگن چگونه است

شکستگی لگن نامی کلی برای طیف گسترده ای از شکستگی ها است که معمولا بدنبال ضربات شدید به لگن خاصره ایجاد میشوند. این شکستگی ها در سنین بالا شیوع بیشتری دارند و میتوانند موجب بروز معلولیت های شدیدی شوند.

شکستگی لگن انواع مختلفی داشته و میتواند نواحی متفاوتی از لگن خاصره را در بر گیرد. مهمترین انواع شکستگی لگن عبارتند از شکستگی مفصل ران، شکستگی استابولوم، شکستگی حلقه لگنی و شکستگی سر استخوان ران.

در این مقاله مطالب در فصول زیر مورد بحث قرار میگیرند

آناتومی کاربردی لگن
علت شکستگی لگن چیست
انواع شکستگی لگن
درمان شکستگی لگن
مراقبت های شکستگی لگن بعد از جراحی
غذاهای مفید برای شکستگی لگن کدامند
شکستگی لگن و هذیان چه ارتباطی با هم دارند
شکستگی لگن و نیاز به تعویض مفصل

 

شاید قبل از هر چیز بخواهید فیلم زیر را در باره کلیات شکستگی های لگن ببینید.

آناتومی کاربردی لگن

لگن پایین ترین قسمت تنه است و در جایی قرار دارد که تنه به اندام تحتانی متصل میشود. استخوان لگن یک ساختمان حلقوی است که در بالا به ستون فقرات متصل شده و در پایین به استخوان های ران مفصل میشود.

وظیفه لگن در واقع انتقال نیروی وزن از تنه به هر دو اندام های تحتانی است. همچنین در موقع نشستن، نیروی وزن تنه مستقیما از طریق لگن به زمین وارد میشود.

لگن همچنین حاوی ارگان های گوارشی و تولید مثل بوده و عروق و اعصاب مهمی از آن عبور کرده و از تنه به اندام تحتانی میروند.

مشاوره

آناتومی لگن خاصره

کل استخوان لگن از به هم پیوستن دو استخوان بی نام در دو طرف و یک استخوان ساکروم در وسط و پشت تشکیل شده است. استخوان بی نام خود شامل سه قسمت به نام های ایلیوم Ilium ، ایسکیوم Ischium  و پوبیس  Pubis است.

مفصل ران که مردم به آن مفصل لگن هم میگویند و در بین پزشکان به مفصل هیپ Hip joint معروف است بزرگترین مفصل بدن بوده و شکل گوی و کاسه ای دارد.

قسمت گوی آن سر استخوان ران است و قسمت کاسه آن قسمتی از استخوان لگن است که به آن استابولوم Acetabulum میگویند.

فیلم زیر آناتومی مختصر لگن را نشان میدهد.

علت شکستگی لگن چیست

شکستگی استرسی لگن

شکستگی لگن نامی کلی برای تعداد زیادی از شکستگی ها است که میتواند بدنبال حوادثی مانند زمین خوردن، سقوط از ارتفاع، تصادف، حوادث ورزشی و حوادث حین کار ایجاد شود. با این حال غالب شکستگی های لگن بدنبال ضرباتی نه چندان شدید ایجاد میشوند.

شکستگی لگن در سنین بالا معمولا بدنبال زمین خوردن ایجاد میشود. در افراد مسن به علت پوکی و در نتیجه ضعیف شدن استخوان، لگن میتواند به راحتی و با وارد شدن ضربه خفیفی شکسته شود.

این شکستگی ها در سنین بالا از علل مهم بروز معلولیت ها هستند و میزان مرگ و میر آنها بالا است.

مثلی مهم در ارتوپدی وجود دارد که میگوید انسان ها از لگن به دنیا میایند و از لگن از دنیا میروند. یعنی از طریق لگن مادرشان به دنیا وارد میشوند و به علت شکستگی لگن از دنیا میروند.

در جوان ها لگن به سادگی دچار شکستگی نمیشود. شکستگی لگن در جوان ها معمولا بدنبال ضربات شدیدتر مانند تصادف اتومبیل و یا سقوط از ارتفاع ایجاد میشود.

انواع شکستگی لگن

شکستگی های لگن را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد. شکستگی حلقه لگن، شکستگی استابولوم و شکستگی اطراف مفصل ران.

البته شکستگی سر استخوان ران جزو هیچکدام از سه دسته فوق نیست ولی میتوان آن را جزئی از شکستگی های لگن دانست.

در مورد هر کدام از این شکستگی ها در زیر توضیح مختصری داده میشود ولی برای مطالعه وسیع تر در مورد هر کدام از آنها میتوانید به بخش مربوط مراجعه کنید.

شکستگی حلقه لگن

شکستگی لگن

شکستگی هایی که در استخوان های ساکروم، ایلیوم، ایسکیوم و پوبیس ایجاد میشوند و تداوم حلقه لگن را در بک یا چند نقطه قطع میکنند را شکستگی حلقه لگن میگویند.

این نوع شکستگی لگن ممکن است خفیف بوده و با مدتی استراحت خوب شود و یا ممکن است چنان شدید باشند که در کمتر از چند ساعت به علت خونریزی شدید موجب مرگ بیمار شوند.

در افراد مسن این شکستگی ها معمولا بدنبال زمین خوردن ایجاد میشوند و در غالب موارد با چند هفته استراحت و بدون نیاز به جراحی خوب میشوند ولی در جوان ها معمولا ضربات شدیدی مانند تصادفات وسایل نقلیه یا سقوط ار ارتفاع علت شکستگی های حلقه لگنی است و در غالب موارد نیاز به درمان جراحی دارند.

تشخیص و درمان شکستگی لگن در ناحیه حلقه لگنی امروزه به عنوان یک زیر شاخه فوق تخصصی مهم از ارتوپدی محسوب میشود.

برای کسب اطلاعات پزشکی و مقالات کامل راجع به آسیب های حلقه لگن به صفحه مربوط مراجعه کنید.

شکستگی استابولوم

شکستگی استابولوم لگن

شکستگی استابولوم نوعی شکستگی لگن است که در استخوان های ایلیوم، ایسکیوم و پوبیس ایجاد شده به نحوی که خط شکستگی به درون حفره استابولوم میرود.

این نوع شکستگی لگن از این جهت اهمیت دارد که باید به دقت جااندازی شود. اگر بعد از جااندازی شکستگی های استابولوم کوچکترین جابجایی در بین قطعات شکسته شده باقی بماند موجب میشود مفصل ران در عرض چند ماه بکلی تخریب شده و یا در عرض چند سال دچار آرتروز و ساییدگی شود.

به همین جهت امروزه تشخیص و درمان شکستگی لگن در ناحیه استابولوم به عنوان یک زیر شاخه فوق تخصصی مهم از ارتوپدی محسوب شده و فقط در مراکز خاصی انجام میشود.

برای کسب اطلاعات پزشکی و مقالات کامل راجع به شکستگی استابولوم به صفحه مربوطه مراجعه کنید.

شکستگی اطراف مفصل ران

شکستگی مفصل ران - هیپ

این دسته شکستگی لگن، شامل گروهی از شکستگی ها است که در ناحیه زیر سر استخوان ران ایجاد میشوند. شکستگی های اطراف مفصل ران انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها شکستگی های گردن استخوان ران و شکستگی های اینترتروکانتریک و شکستگی های ساب تروکانتریک هستند.

شکستگی لگن در ناحیه اطراف مفصل ران گرچه در استخوان اصلی لگن ایجاد نشده است ولی چون مفصل ران بسیار نزدیک به لگن است و درد ناشی از این شکستگی ها در لگن احساس میشود به آنها شکستگی لگن هم میگویند.

این شکستگی ها معمولا در افراد مسن و بدنبال زمین خوردن بوجود میایند ولی میتوانند در افراد جوان و بدنیال ضربات شدیدتر مانند سقوط از ارتفاع یا تصادف اتومبیل هم ایجاد شوند.

برای مطالعه بیشتر در مورد شکستگی های مفصل ران یا هیپ به این مقاله مراجعه کنید.

شکستگی سر استخوان ران

شکستگی سر استخوان ران

شکستگی سر استخوان ران نوعی از شکستگی لگن است که معمولا بدنبال دررفتگی مفصل ران ایجاد میشود. هنگام دررفتگی مفصل ران ممکن است سر استخوان ران به کناره استابولوم گیر کرده و موجب کنده شدن تکه ای از آن شود.

این شکستگی ها معمولا در افراد جوان ایجاد میشود و اهمیت آنها در اینست که داخل مفصل ران هستند و هر گونه بد جوش خوردن این شکستگی ها میتواند موجب بروز سائیدگی و آرتروز زودرس مفصل ران شود.

برای مطالعه بیشتر در مورد شکستگی های سر استخوان ران به این مقاله مراجعه کنید.

درمان شکستگی لگن

شکستگی لگن در غالب موارد نیاز به درمان جراحی دارد. در شکستگی های کاملا پایدار حلقه لگنی و یا در شکستگی هایی که در افراد بسیار ناتوان ایجاد شده بطوریکه تحمل عمل جراحی را نداشته باشند ممکن است جراحی انجام نشود.

از مهم ترین اصول درمان همه این شکستگی ها این است که باید در کوتاه ترین زمان و بسیار سریع درمان شوند. تاخیر در درمان شکستگی های جابجا شده لگن میتواند جااندازی آن را با مشکلات جدی مواجه کند.

♦ شکستگی های حلقه لگن میتوانند موجب خونریزی های شدید شوند و تاخیر در کنترل خونریزی میتواند حیات بیمار را با خطر مواجه کند.

♦ در شکستگی های استابولوم یا حلقه لگن چند هفته تاخیر میتواند درمان جراحی را عملا بیفایده کند.

♦ تاخیر در درمان شکستگی های مفصل ران یا هیپ میتواند کارکرد عمومی بدن یک فرد مسن را با اختلال مواجه کند. بطوریکه با چند روز تاخیر ممکن است بیمار با تغییرات مخربی در فشار خون یا قند خون یا متابولیسم بدن روبرو گردد.

♦ از طرف دیگر افراد مسن نمیتوانند مدت زیادی بیحرکتی را تحمل کنند و بعد از شکستگی لگن در اسرع وقت باید حرکت و راه رفتن را از سر بگیرند. مدت کوتاهی بیحرکتی در یک فرد مسن میتواند منجر به عوارض مهمی مانند زخم بستر، عفونت ریوی و ادراری یا ریوی و یا ناتوانی دائمی در راه رفتن شود.

سریع راه کنترل و درمان یک شکستگی لگن در ابتدا کنترل عواملی است که جان بیمار را در معرض خطر قرار میدهد. گاهی اوقات شکستگی لگن همراه با آسیب های دیگر به سر یا سیستم تنفسی یا شکم بیمار است  و ممکن است غفلت از این آسیب ها جان بیمار را به خطر اندازد.

در همین مرحله پزشک باید خونریزی هایی که ممکن است در ناحیه لگن ایجاد شده باشد را کنترل کند. پس از اینکه پزشک این دو مرحله از مراقبت را انجام داد باید بیمار را در صورتیکه نیاز داشته باشد آماده جراحی کند.

بسیاری از بیماران مسن مبتلا به شکستگی لگن از مشکلات قبلی مانند فشار خون یا دیابت یا بیماری های داخلی رنج میبرند. به همین خاطر پزشک باید به فوریت این مشکلات را تحت کنترل درآورده و بیمار را آماده جراحی کند.

معمولا بیمار میتواند در چند ساعت تا یکی دو روز بعد از شکستگی لگن تحت عمل جراحی قرار گیرد. البته از زمانی که پزشک برای اولین بار بیمار را میبیند تا زمان جراحی بسته به عوامل مختلفی مانند نوع شکستگی، سن بیمار، مشکلا دیگر همراه با شکستگی، بیماری های زمینه ای و یا عوامل دیگر متغییر بوده و برای هر بیمار فرق میکند.

مراقبت های شکستگی لگن بعد از جراحی

 

راه رفتن فرد مسن

شکستگی لگن از شدیدترین آسیب های اسکلتی است و بعد از جراحی نیاز به یک دوره بازپروری دقیق و طولانی دارد. بیحرکتی برای کسی که دچار شکستگی لگن شده یک سم مهلک است و عوارض متعددی دارد.

هدف عمده بازپروری بعد از عمل جراحی این شکستگی اینست که بیمار هر چه زودتر راه اندازی شده و شروع به حرکت کند. این کار موجب میشود از عوارض متعددی که به علت بیحرکتی بیمار ایجاد میشوند پیشگیری به عمل آید.

بعد از جراحی شکستگی های لگن هیچ گونه گچ گیری برای بیمار انجام نشده و از آتل استفاده نمیشود. در صورتیکه این شکستگی ها جااندازی شده و با پیچ و پلاک جراحی شده اند دستورالعمل زیر برای بیمار اجرا میشود.

 

انجام حرکات

یکی از مهمترین فاکتورهای بازپروی بیمار بعد از جراحی، شروع حرکات مفاصل اطراف شکستگی است.

به همین منظور معمولا بیمار تشویق میشود روز بعد از جراحی در کنار تخت نشسته و پاها را از کنار تخت آویزان کند. بیمار باید در طول شبانه روز بیشتر نشسته باشد و از دراز کشیدن زیاد اجتناب کند.

معمولا حرکات مفصل ران در طرف عمل شده روز بعد از جراحی شروع میشود. این حرکات در ابتدا بصورت پاسیو Passive انجام میشوند یعنی مفصل را فیزیوتراپ حرکت میدهد نه خود بیمار. میزان حرکت و نوع حرکت مفصل را پزشک معالج تعیین میکند.

بعد از گذشت چند روز تا هفته به بیمار آموزش داده میشود چگونه خودش مفصل ران طرف عمل شده را خم و راست کند. انجام این حرکات مفصلی برای پیشگیری از محدودیت حرکت مفصلی بسیار مهم هستند.

نرمش لگن

بعد از چند هفته حرکاتی به بیمار آموزش داده میشود که به توسط آنها عضلات ناحیه لگن بیمار تقویت میشوند. تقویت عضلات لگن بسیار مهم بوده و در صورت انجام نشدن آنها، هم شکستگی دیرتر جوش میخورد و هم راه رفتن بیمار دچار مشکل خواهد شد.

 

راه رفتن

چند روز بعد از جراحی شکستگی لگن به بیمار اجازه داده میشود تا با کمک واکر یا دو عصای زیر بغل راه برود. بیمار باید به توسط فیزیوتراپ راه اندازی شود. فیزیوتراپ به وی یاد میدهد تا چگونه از واکر یا عصا استفاده کرده و چگونه درست راه برود.

در کتاب قابل دانلود زیر طریقه راه رفتن با کمک عصای زیر بغل و واکر را یاد میگیرید.

دانلود کتاب چگونه با عصا و واکر راه برویم

معمولا به بیمار توصیه میشود تا مدتی پای طرف آسیب دیده را در حین راه رفتن بر روی زمین فشار ندهد. این کار لازم است چون معمولا پیچ و پلاک های کار گذاشته شده در لگن تحمل وزن بیمار را ندارند.

پس از مدتی که شکستگی بیمار جوش خورد بیمار میتواند پای جراحی شده را هم بر روی زمین فشار دهد. مدت زمانی که بیمار نباید پای طرف شکسته شده را بر روی زمین فشار دهد را پزشک معالج مشخص میکند.

معمولا پس از سه ماه بیمار میتواند بدون واکر یا عصای زیر بغل راه برود. البته این زمان در بیماران مختلف متفاوت است.

بیمار بعد از اینکه توانست بدون کمک راه برود تا چند ماه در موقع راه رفتن قدری لنگش دارد. این لنگش تا حدی طبیعی بوده و به علت ضعف عضلات لگن است. بتدریج و با بیشتر کردن نرمش ها این ضعف از بین رفته و لنگش برطرف میشود.

 

نرمش های تکمیلی

بعد ازگذشت ۴-۳ ماه بیمار تشویق میشود که برای تقویت بیشتر عضلات لگن از دوچرخه ثابت استفاده کند. ورزش شنا در دوره زمان برای بیمار بسیار مفید بوده و عضلات لگن را بیشتر تقویت میکند.

در این دوره بیمار با کمک فیزیوتراپ نرمش هایی انجام میدهد تا بتواند حرکات پیچیده تر بدنی را انجام داده و کنترل و تعادل بهتر و بیشتری بر روی حرکات اندام داشته باشد.

در صورتی که همه چیز خوب پیش برود معمولا بیماران میتوانند بعد از ۵-۴ ماه به فعالیت های روزمره قبل از شکستگی برگردند.

 

غذاهای مفید برای شکستگی لگن کدامند

غذای سالم

 

از مهمترین عوامل موثر در بهبود سریعتر شکستگی های لگن نوع تغذیه و استفاده از مواد غذایی مناسب است.بعد از شکستگی لگن چه غذاهایی مصرف کنیم تا شکستگی ما زودتر و بهتر جوش بخورد. 

 

نیاز بدن به انرژی بعد از شکستگی لگن

بلافاصله بعد از شکسته شدن لگن روند جوش خوردن استخوان ها شروع میشود. گاهی اوقات تلاش بدن برای جوش دادن شکستگی ناکام میماند و در مواردی هم شکستگی جوش میخورد.

در هر حال بدن برای جوش دادن شکستگی ها که در واقع نوعی ترمیم بافتی است نیاز به انرژی دارد. در مواردی که درمان شکستگی لگن مستلزم انجام عمل جراحی است بدن برای ترمیم محل جراحی شده هم نیاز به مصرف انرژی و مواد اولیه بیشتری دارد.

پس اولین چیزی که بدن برای جوش دادن شکستگی های لگن به آن نیاز دارد انرژی است که البته آن را از مواد غذایی تهیه میکند. انرژی مواد غذایی از طریق مواد قندی و چربی و پروتئین ها تامین میشود.

از طرف دیگر باید توجه داشت که در چند ماه بعد از شکستگی های لگن فرد نمیتواند زیاد راه برود پس مصرف انرژی در بدن او کم میشود.

در این وضعیت اگر فرد رژیم غذایی خود را تغییر ندهد انرژی که برای راه رفتن مصرف نگردیده و صرفه جویی شده است صرف جوش خوردن میشود.

از طرف دیگر توجه به این نکته بسیار مهم است که بسیاری از بیماران مبتلا به شکستگی لگن باید وزن خود را کم کنند.

چاقی و وزن زیاد با فشار به مفصل ران و استخوان لگن میتواند مشکلات زیادی را برای این ناحیه ایجاد کند که مهمترین آنها بروز سائیدگی و آرتروز زودرس است. برای کم کردن وزن باید مصرف غذاهای پرانرژی و پرکالری کم شود.

پس فردی که دچار شکستگی لگن شده باید از پزشک خود بپرسد که آیا وزن طبیعی دارد یا کم وزن است یا چاق است.

اگر چاق است باید بعد از شکستگی از غذاهای کم کالری استفاده کند تا بدن او با سوزاندن چربی های ذخیره شده انرژی لازم برای ترمیم بافتی و جوش دادن شکستگی را بدست آورد.

اگر لاغر است باید غذاهای پرکالری مصرف کند تا انرژی لازم را از مواد غذایی بدست آورد و در صورتی که وزن متعادل دارد باید رژیم غذایی خود را تغییر ندهد.

این عقیده که بعد از شکستگی یا جراحی باید غذای زیادی خورده شود تا بدن تقویت شده و شکستگی زودتر خوب شود درست نیست.

 

نیاز بدن به پروتئین بعد از شکستگی لگن

داربست همه استخوان ها از پروتئین است و بدن برای جوش دادن شکستگی های لگن نیاز به پروتئین دارد. گرچه بدن میتواند تا حدودی پروتئین بسازد ولی این ظرفیت محدود بوده و نیاز است تا از منابع غذایی به پروتئین کافی دسترسی پیدا کند.

غذای فردی که دچار شکستگی لگن شده و بخصوص اگر تحت عمل جراحی قرار گرفته باید پر پروتئین باشد.

بهترین منابع پروتئین گوشت سینه مرغ و سفیده تخم مرغ است. گوشت ماهی و دیگر آبزیان و گوشت قرمز هم پروتئین بالایی دارند. غلات و حبوبات هم پروتئین دارند ولی میزان آن از پروتئین موجود در منابع حیوانی کمتر است.

از سه دسته اصلی مواد غذایی یعنی چربی و پروتئین و قندها مهمترین مواد برای کمک به جوش خوردن شکستگی های لگن پروتئین ها هستند. پس فرد مبتلا به این شکستگی ها باید از غذاهای پر پروتئین استفاده کند.

 

نیاز بدن به کلسیم

بشترین وزن استخوان ها مربوط به ماده ای به نام هیدروکسی آپاتیت است که بدن برای ساخت آن نیاز به مقادیر زیادی کلسیم دارد. این کلسیم باید از طریق مواد غذایی به بدن برسد. بعد از شکستگی های لگن بدن به روزی یک تا یک و نیم گرم کلسیم نیاز دارد.

بیشترین میزان کلسیم در مواد غذایی که بطور معمول مصرف میشوند در شیر و ماست است. برای بدست آوردن این میزان از کلسیم باید روزی یک تا یک و نیم لیتر شیر یا ماست مصرف کرد. برای جلوگیری از افزایش وزن بهتر است از شیر یا ماست کم چرب استفاده شود.

کلسیم جزو دسته ای از مواد غذایی است که به آنها ریزمغذی میگویند. بدن بجز کلسیم برای جوش دادن شکستگی ها نیاز به ریز مغذی های دیگری دارد که مهمترین آنها روی و منیزیم هستند. این مواد بطور عمده در سبزی ها و بخصوص در اسفناج و کلم بروکلی یافت میشوند.

 

نیاز بدن به ویتامین ها

ویتامین ها موادهستند که واکنش های شیمیایی بدن را تسهیل میکنند. بعد از شکستگی لگن سوخت و ساز بدن بیشتر میشود و به همین دلیل نیاز به ویتامین ها افزایش میابد.

مهمترین ویتامین هایی که برای جوش خوردن شکستگی های لگن لازمند ویتامین های سی  C و آ A  و ای E و دی D هستند. مهمترین منابع ویتامین ها میوه ها و سبزی ها هستند.

 

بعد از شکستگی لگن چه نخوریم

همانطور که در قبل گفته شد بعد از شکستگی های لگن باید از پرخوری اجتناب کرده و از مواد با ارزش غذایی بالا استفاده کرد. استفاده از شکر و نمک زیاد، استفاده از نوشابه های گازدار و مصرف سیگار کمکی به جوش خوردن شکستگی های لگن نکرده و درمان آنها را مشکل تر میکنند.

 

شکستگی لگن و هذیان چه ارتباطی با هم دارند

بیمار مسن

یکی از عوارض شایع شکستگی های لگن در افراد مسن هذیان است.

هذیان Delirium نوعی اختلال هوشیاری است که در آن بیمار قدرت تمرکز فکری خود را از دست میدهد و رشته تفکراتش به راحتی گسسته شده و از یک موضوع به موضوع دیگر میپرد.

بیمار در حین سخن گفتن حرف های بی ربط میزند چون افکارش بی ربط بوده و ارتباط منطقی با هم ندارند.

این بیماران اختلال در قوه شناختی هم دارند یعنی در شناسایی اطراف خود دچار اختلال میشوند و موقعیت زمانی و مکانی خود را درک نمیکند. بیمار مبتلا به هذیان وقایع را درست تفسیر نمیکند و ممکن است دچار توهم شود.

هذیان بعد از شکستگی لگن در عرض چند ساعت تا چند روز ایجاد میشود و شدت علائم آن در طول روز ممکن است کم و زیاد شود.

هذیان در حدود ۱۵-۱۹ درصد شکستگی های لگن افراد مسن دیده میشود. درمان بیماران با شکستگی لگن که دچار هذیان میشوند با مشکلات و عوارض بیشتری همراه است.

این بیماران معمولا نیاز دارند تا مدت بیشتری را در بیمارستان باقی بمانند، دیرتر خوب میشوند، دیرتر میتوانند راه بروند و بیشتر از بقیه بیماران نیاز به مراقبت های پرستاری بعد از درمان پیدا میکنند و تعداد بیشتری از این بیماران بعد از پایان درمان به خانه سالمندان منتقل خواهند شد.

 

علت هذیان بعد از شکستگی لگن چیست

هذیان بعد از شکستگی لگن یک علت ندارد بلکه تعدادی از عوامل هستند که وجود آنها موجب افزایش احتمال بروز این وضعیت میشود.

مهمترین این عوامل عبارتند از

 • دارو : داروهای مختلفی که بیمار مسن مصرف میکند همراه با داروهایی که در بیمارستان به وی میدهند ممکن است با یکدیگر تداخل اثر داشته باشند. بعضی از این داروها با تاثیر بر سطح هوشیاری بیمار میتوانند موجب بروز هذیان شوند
 • عفونت :  بروز عفونت در هر جایی از بدن بیمار میتواند احتمال بروز هذیان را بیشتر کند
 • اختلالات هورمونی و شیمیایی : تغییراتی که در سطح هورمون های بیمار بدنبال استرس ناشی از شکستگی ایجاد میشود میتواند موجب بروز عارضه هذیان شود

 

پیشگیری از بروز هذیان بعد از شکستگی لگن

مهمترین اقداماتی که پزشک برای کاهش بروز هذیان delirium در بیماران مسن با شکستگی لگن انجام میدهد عبارتند از :

 • حفظ سلامت دستگاه تنفسی بیمار و بالا نگه داشتن سطح اکسیژن خون بیمار
 • جبران کم خونی احتمالی ناشی از خونریزی که بدنبال شکستگی ایجاد شده است
 • کنترل فشار خون بیمار
 • پیشگیری و یا درمان هر گونه عفونت
 • کنترل درد بیمار – گاهی اوقات درد شدیدی که بیمار در محل شکستگی احساس میکند احتمال بروز هذیان را بیشتر میکند. البته مصرف بیش از حد داروهای ضد درد مخدر هم ممکن است خود موجب بروز هذیان در بیمار شود
 • رژیم غذایی مناسب

 

وظیفه همراهان بیمار چیست

همراهان بیمار باید هر گونه تغییر در خلق بیمار را جدی بگیرند و آنرا به پرسنل درمانی اطلاع دهند. نسبت دادن علائم هذیان به افسردگی یا اضطراب ناشی از شکستگی شایعترین اشتباهی است که در صورت عدم توجه به این بیماری به وقوع میپیوندد.

همراه بیمار باید مواظب تغییرات زیر باشد و آنها را جدی گرفته و به پزشک معالج اطلاع دهد

 • از بین رفتن تمرکز بیمار و زدن حرف های بی ربط که ارتباط منطقی با هم ندارند
 • از بین رفتن ارتباط کلامی منطقی بیمار با اطرافیان
 • اختلال در شناسایی موقعیت زمانی و مکانی
 • توهم و تفسیر نادرست بیمار از محیط اطراف

 

شکستگی لگن و نیاز به تعویض مفصل

تعویض مفصل ران

شکستگی لگن در مواردی نیاز به درمان بصورت تعویض مفصل دارد و یکی از درمان های رایجی که از آن در این شکستگی ها استفاده میشود تعویض مفصل لگن است.

 

عمل جراحی تعویض مفصل لگن ممکن است در درمان شکستگی حاد لگن استفاده شود و یا ممکن است برای درمان عوارض دیررس شستگی های لگن مورد استفاده قرار گیرد.

 

عمل جراحی تعویض مفصل لگن در بعضی اشکال شکستگی لگن کاربرد دارد که مهمترین آنها عبارتند از :

 • شکستگی گردن استخوان ران در سنین بالای ۶۰ سال و بعضی انواع شکستگی اینترتروکانتریک
 • سیاه شدن سر استخوان ران با یا بدون جوش خوردن شکستگی گردن استخوان ران

123 3

تعویض مفصل لگن در شکستگی های حاد گردن استخوان ران

شکستگی های گردن استخوان ران نوعی از شکستگی لگن بوده و درمان این شکستگی در افراد بالای ۶۰ سال تعویض مفصل است.

اگر فرد بالای 60 سالی که شکستگی گردن استخوان ران دارد قبل از شکستگی فردی سرحال و فعال بوده است معمولا برای درمان وی از تعویض کامل مفصل ران یا توتال هیپ استفاده میشود.

گاهی هم که شکستگی گردن استخوان ران در بیماری ایجاد شده که حفره استابولوم دچار ساییدگی قبلی باشد نیاز است تا این حفره هم عوض شود. در این مواقع تعویض کامل مفصل انجام میشود.

البته در افراد بالای 60 سال مبتلا به شکستگی گردن استخوان ران که قبل از شکستگی افراد کم تحرکی بوده اند ممکن است تعویض مفصل فقط بصورت تعویض سر استخوان ران با پروتز لگن انجام شود و حفره استابولوم دست نخورده باقی بماند. به این نوع عمل جراحی همی آرتروپلاستی میگویند.

 

تعویض مفصل ران در سیاه شدن سر استخوان ران

یکی از عوارض شکستگی های گردن استخوان ران جوش نخوردن محل شکستگی است. اگر همراه با این جوش نخوردگی، سر استخوان ران دچار نکروز هم بشود یعنی به علت قطع عروق خونی آن و نرسیدن خون کافی بمیرد و سیاه شود درمان بصورت تعویض کامل مفصل لگن انجام میشود.

از عوارض دیگر شکستگی های گردن استخوان ران سیاه شدن سر استخوان ران است. این عارضه ممکن است حتی بعد ازجوش خوردن شکستگی ایجاد گردد. درمان بیماران مبتلا به این عارضه هم تعویض مفصل لگن بطور کامل است.

 

تعویض مفصل لگن بعد از شکستگی های استابولوم

بعضی از شکستگی های لگن در ناحیه حفره استابولوم ایجاد میشوند. شکستگی های استابولوم در غالب موارد نیاز به درمان جراحی بصورت جااندازی باز و فیکس کردن محل شکستگی با پیچ و پلاک دارند.

با این حال به علت آسیب شدید غضروف استابولوم و یا به علت بد جوش خوردن شکستگی ممکن است بعد از چند سال مفصل ران دچار آرتروز شود. این آرتروز در موارد شدید نیاز به عمل جراحی تعویض مفصل لگن دارد.