نوبت دهی

شکستگی سر استخوان ران. بررسی تخصصی نمونه دوم

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

تشخیص

بیمار مرد ۳۲ ساله ایست که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدیدی در ناحیه لگن شده است. توانایی راه رفتن را از دست داده و نمیتواند اندام تحتانی خود را حرکت دهد. به بیمارستان منتقل شده و در رادیوگرافی تهیه شده دررفتگی مفصل ران همراه با شکستگی سر استخوان ران دیده میشود. جااندازی بسته مفصل ران برای بیمار انجام شده و جهت اقدامات تکمیلی به بیمارستان دوم منتقل میشود.

علائم حیاتی بیمار در بدو ورود به بیمارستان دوم پایدار بوده و در اندام آسیب دیده مشکل عروقی و یا عصبی نداشت. در بیمارستان اول برای بیمار پین پرگزیمال تیبیا برای کشش اسکلتال گذاشته بودند. در زیر رادیوگرافی های قبل از جااندازی و بعد از آن دیده میشوند. با کلیک بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن دیده میشود.

شکستگی سر استخوان ران در لگن

شکستگی سر استخوان ران در لگن

 

 در تصویر سمت راست دیده میشود که تنه استخوان ران در وضعیت ادداکشن قرار گرفته و سر استخوان ران در خارج از حفره استابولوم قرار گرفته است. باقیمانده سر استخوان در درون حفره استابوولم قابل مشاهده است. در تصویر سمت چپ جااندازی صورت گرفته ولی جابجایی در حد بیش از دو میلیمتر بین قطعه شکسته شده و بقیه سر وجود دارد.

برای تجسم فضایی بهتر از شکستگی، فیلم تهیه شده از تصاویر سه بعدی لگن در زیر نمایش داده شده است.

 

 

 

درمان

خط شکستگی در منطقه Weight bearing سر استخوان ران بوده و بنابراین طبق طبقه بندی پیپکینز تیپ دو است. شکستگی نیاز به جااندازی باز و فیکسیشن دارد. جااندازی باز و فیکسیشن این شکستگی با استفاده از روش Surgical dislocation of the femoral head و پس از استئوتومی دیگاستریک تروکانتر بزرگ صورت گرفته است. تصویر رادیوگرافی بیمار پس از جراحی در زیر دیده میشود.

شکستگی سر استخوان ران در لگن

 در تصویر بالا دیده میشود که سر استخوان ران به توسط دو پیچ دو میلیمتری فیکس شده است. برای استحکام بیشتر یک پیچ ۳.۵ میلیمتری از پشت سر فمور به درون قطعه شکسته شده فرستاده شده است. قطعه استئوتومی شده تروکانتر بزرگ به توسط دو پیچ لگ ۳.۵ میلیمتری فیکس میشود.

در زیر فیلم بازسازی شده سه بعدی از سی تی اسکن سر استخوان ران دیده میشود.

 

 

مشاوره