نوبت دهی

ساق


============================== زانو 4

 

آناتومی ساق

 ساق از كنار هم قرار گرفتن دو استخوان درشت نی (تیبیا) و نازك نی ( فیبولا)
تشكیل شده است. در اطراف این استخوان‌ها به خصوص در قسمت پشت آنها عضلات قوی وجود دارند. در دو طرف ساق مفاصل مهم زانو و مچ پا وزن بدن را تحمل می‌كنند.
درد ساق مهم‌ترین علت شكایت بیماران از این ناحیه است ولی تغییر شكل این قسمت از بدن یا آسیب‌های خارجی به دنبال ضربه هم می‌تواند ساق را متاثر كنند.
در مقالات مبحث ساق سعی می‌شود مشكلات اختصاصی این قسمت از بدن از لحاظ ارتوپدی بررسی شوند.