نوبت دهی

شکستگی توبرکل تیبیا یا برجستگی استخوان درشت نی

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

آناتومی کاربردی

توبرکل تیبیا Tibial tubercle یا برجستگی استخوان درشت نی برجستگی استخوانی است که در جل بالاترین قسمت استخوان درشت نی قرار دارد و درست زیر زانو لمس میشود.

این برجستگی استخوانی و استخوان کشکک به توسط تاندونی به نام تاندون کشکک به یکدیگر متصل میشوند. استخوان کشکک هم در بالا به عضله چهارسر ران متصل میشود.

در واقع انقباض عضله چهارسر ران موجب کشیده شده کشکک به بالا میشود که آنهم به نوبه خود با توسط تاندون کشککی نیرو را به برجستگی استخوان درشت نی منتقل میکند.

پس در نهایت انقباض عضله چهارسر موجب اعمال اثر نیرو به این برجستگی شده و موجب میشود تا استخوان درشت نی در امتداد ران قرا بگیر یا به زبان دیگر زانو راست شود.

 شکستگی توبرکل استخوان درشت نی

علت شکستگی برجستگی استخوان درشت نی

وقتی عضله چهارسر ران با شدت زیاد منقبض میشود ولی نمیتواند زانو را راست کند موجب میشود برجستگی استخوان درشت نی از بقیه استخوان درشت نی کنده شود.

به این نوع شکستگی ها که در آنها بر اثر کشش یک تاندون استخوان محل اتصال تاندون از استخوان اصلی کنده میشود شکستگی اوالژن Avulsion fracture میگویند.

علائم شکستگی توبرکل تیبیا

درد بر روی توبرکل تیبیا و تورم در محل شکستگی وجود دارد. حرکت دادن زانو دردناک بوده و بیمار نمیتواند زانویش را راست کند. تشخیص نهایی به توسط رادیوگرافی ساده است.

شکستگی زانو
تثبیت شکستگی برجستگی استخوان درشت نی با پیچ

 

درمان شکستگی برجستگی استخوان درشت نی

اگر قطعه شکسته شده جابجایی زیادی نداشته باشد درمان به توسط بیحرکت کردن زانو است. کل اندام تحتانی بیمار به توسط یک گچ بلند در حالتی که زانو راست است به مدت ۶-۴ هفته گچ گیری میشود.

در مواردی که جابجایی قطعه شکسته شده زیاد باشد درمان به توسط عمل جراحی است. در حین جراحی شکستگی جااندازی شده و به توسط پیچ به سر جای خود فیکس میشود.