نوبت دهی

گزانتوم شایعترین تومور بافت نرم دست است

تومورهای دست را میتوان به دو دسته تومورهای استخوانی و تومورهای بافت نرم تقسیم کرد. شایعترین تومور استخوانی دست انکندروم و شایعترین تومورهای بافت نرم دست، گزانتوم، گانگلیون و تومور گلوموس است.

گزانتوم Xanthoma شایعترین تومور بافت نرم دست است که در زیر پوست لمس میشود. البته این تومور میتواند در آرنج، زانو، پا و باسن هم یده شود. این تومور معمولا از تاندون های فلکسور یا اکستانسور دست منشا میگیرد و علت آن تجمع کلسترول در این بافت ها است.

گزانتوم
گزانتوم

تومور معمولا بصورت یک برجستگی تخت یا گرد به اندازه یک نخود و یا حتی به بزرگی یک گردو در زیر پوست دست به چشم میخورد. این تومور سفت و بدون درد است و حاشیه آن از بافت های اطراف کاملا مشخص است.

رنگ تومور زرد رنگ بوده و همانطور که گفته شد بافت تشکیل دهنده آن مملو از کلسترول است. این تومور معمولا در کسانی که کلسترول خون بالایی دارند مشاهده میشود. در دیابت، گزانتوم در سیروز کبدی و بعضی انواع سرطان هم دیده میشود.

گزانتوم

این تومور خوش خیم بوده و تبدیل به تومور بدخیم نمیشود. وجود گزانتوم باید بیمار را متوجه بیماریهای زمینه ای مانند بالا بودن سطح کلسترول خون کند.

پایین آوردن سطح کلسترول خون ممکن است بتواند این تومور را درمان کند. مشکل بیمار با این تومورها معمولا به علت شکل بد آنها است.

البته وقتی خیلی بزرگ میشوند یا در محل های خاصی قرار میگیرند ممکن است در کارکرد دست هم ایجاد اختلال کنند. در این موارد میتوان آنها را با استفاده از عمل جراحی خارج کرد.