نوبت دهی

درمان بریدگی تاندون انگشت دست چگونه است

درمان بریدگی تاندون انگشت دست چگونه است

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست با دو مکانیسم آسیب میبینند.

  • اصابت جسم تیز و برنده به سطح کفی انگشت و بریده شدن پوست و سپس بریده شدن تاندون فلکسور در عمق
  • کشیده شدن ناگهانی انگشت خم شده و در نتیجه کشیده شدن تاندون و بدنبال آن پاره شدن تاندون بدون اینکه جسم برنده ای به انگشت برخورد کند

در این مقاله راجع به بریدگی تاندون یعنی اصابت جسم تیز به آن صحیت میشود.

 

 بریدگی سطح ولار انگشت میتواند موجب آسیب تاندون فلکسور آن شود
بریدگی سطح ولار انگشت میتواند موجب آسیب تاندون فلکسور آن شود

 

بریدگی تاندون های فلکسور انگشتان دست

هر انگشت دست دو تاندون فلکسور یا خم کننده دارد. تاندون های فلکسور عمقی انگشتان که عضلات آن در ناحیه ساعد است به بند انتهایی انگشتان چسبیده و با فعالیت آن بند انتهایی انگشت بر روی بند میانی خم میشود.

تاندون های فلکسور سطحی انگشتان هم که عضلات آن در ناحیه ساعد قرار دارد به بند میانی انگشتان دست چسبیده و با فعالیت آن بند میانی انگشت بر روی بند پرگزیمال آن خم میشود.

  • بریدگی های سطح کفی بند انتهایی انگشت میتواند موجب پاره شدن تاندون فلکسور عمقی آن انگشت شود.
  • بریدگی سطح کفی بند میانی انگشت معمولا موجب پاره شدن هر دو تاندون فلکسور سطحی و عمقی میشود ولی میتواند موجب پاره شدن تاندون فلکسور عمقی به تنهایی هم بشود.
  • بریدگی سطح کفی بند پرگزیمال انگشت معمولا موجب پاره شدن هر دو تاندون فلکسور سطحی و عمقی میشود ولی میتواند موجب پاره شدن تاندون فلکسور سطحی انگشت به تنهایی هم بشود.
  • بریدگی های کف دست و یا مچ دست هم میوانند موجب پاره شدن تاندون های فلکسور سطحی و عمقی چند انگشت دست با هم بشود.

 پارگی تاندون فلکسور انگشت

وقتی تاندون فلکسور سطحی انگشت بطور کامل پاره میشود آن انگشت در این حالت قرار میگیرد

مهمترین علامت پاره شدن تاندون فلکسور عمقی هر انگشت اینست که بیمار نمیتواند بند انتهایی آن انگشت را بر روی بند میانی خم کند.

معاینه تاندون خم کننده انگشت دست

برای معاینه تاندون فلکسور عمقی انگشت پزشک بند میانی و مفصل اینترفالانژیال پرگزیمال آن انگشت را محکم گرفته و از بیمار میخواهد تا بند انتهایی را خم کند. عدم توانایی بیمار در خم کردن بند انتهایی میتواند نشانه ای از پاره شدن تاندون فلکسور سطحی آن انگشت باشد

همچنین بخوانید :   رباط های انگشت دست چگونه آسیب میبینند. علائم و درمان

مهمترین علامت پاره شدن تاندون فلکسور سطحی هر انگشت اینست که بیمار نمیتواند بند میانی آن انگشت را بر روی بند پرگزیمال آن خم کند.

1535 2

برای معاینه تاندون فلکسور سطحی انگشت پزشک انگشتان مجاور را گرفته و اجازه خم شدن را به آنها نمیدهد. سپس از بیمار میخواهد تا انگشت مورد نظر را خم کند. عدم توانایی بیمار در خم کردن انگشت از مفصل اینترفالانژیال پرگزیمال میتواند نشانه پارگ تاندون فلکسور سطحی آن انگشت باشد.

خم کردن بند پرگزیمال انگشت بر روی کف دست میتواند بدون دخالت تاندون های فلکسور سطحی و عمقی انگشت انجام شود.

 

درمان بریدگی تاندون خم کننده انگشت دست

 درمان تمامی بریدگی های تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست عمل جراحی است.
 
نکته مهم اینست که بریدگی هر کدام از این تاندون ها ممکن است ناکامل باشد. در این موارد بیمار میتواند بند مربوطه را خم کند ولی در صورت عدم درمان ممکن است پس از چند روز بریدگی ناکامل تاندون تبدیل به بریدگی کامل شده و توانایی خم شدن بند مربوطه از بین برود. پس در هر زخمی که در سطح کفی انگشتان یا کف دست و یا مچ دست بوجود میاید باید بیمار تحت عمل جراحی قرار گیرد.

در حین جراحی پزشک معالج داخل و عمق زخم را بطور کامل بررسی میکند. اگر بریدگی تاندون ناقص بوده و کمتر از ۵۰ درصد کلفتی تاندون بریده شده باشد لبه بریدگی را صاف میکند تا به بافت های اطراف گیر نکند و در صورتیکه بریدگی بیش از ۵۰ درصد باشد آنرا میدوزد.

دوختن تاندون فلکسور عمل جراحی بسیار مهم و دقیقی است بخصوص وقتی که بریدگی تاندون ها در ناحیه دوم کف دست باشد.

ناحیه دوم یا زون دوم کف دست به ناحیه ای اطلاق میشود که از وسط بند میانی هر انگشت شروع شده و تا مفصل متاکارپوفالانژیال همان انگشت یعنی حدودا یک سوم دیستال کف دست امتداد میابد. در ناحیه دوم تاندون های فلکسور از زیر پولی های مهمی عبور میکنند و اگر ترمیم جراحی آنها با کوچکترین خطایی همراه باشد ممکن است نتیجه درمان رضایت بخش نباشد.

همچنین بخوانید :   کنتراکچر دوپویترن در کف دست و انگشت. علائم، تشخیص و درمان

همچنین در درمان بریدگی تاندون ها در این ناحیه انگشتانی که تاندون های آنها صدمه دیده اند باید تحت نظر یک فیزیوتراپ مجرب و با روش های مخصوصی حرکت داده شوند تا تاندون های ترمیم شده به یکدیگر و یا به پولی ها نچسبند.

ترمیم تاندون 

تاندون های فلکسور انگشت با استفاده از نخ های ظریف نایلونی ترمیم میشوند

اگر بریدگی تاندون ها در منطقه دوم باشد و بیمار بعد از ۳-۲ هفته دیر برای درمان مراجعه کند امکان ترمیم مستقیم دو سر تاندون وجود نداشته و پزشک معالج مجبور میشود تا از روش های پیچیده تری مانند پیوند تاندون استفده کند.

در این موارد در صورتی که پولی ها هم آسیب شدید دیده باشند پزشک معالج مجبور میشود تا در یک مرحله پولی را ترمیم کند و پس از سه ماه با عمل جراحی دوم پیوند تاندونی را انجام دهد.

مسلما نتایج این اعمال جراحی تاخیری به خوبی جراحی هایی که بلافاصله بعد از پارگی تاندون انجام میشود نیستند پس ترمیم تاندون های فلکسور بخصوص در ناحیه دوم باید هر چه زودتر انجام شوند.

نکته مهم اینست که هر زخمی هر چند کوچک و حتی اگر به اندازه چند میلیمتر باشد میتواند به قدر کافی عمقی باشد بطوریکه بتواند به تاندون های فلکسور انگشت آسیب وارد کند.

بیماری که دچار زخم سطح کفی انگشت و کف دست میشود نباید به سهولت از آن بگذرد و یا عدم حرکت انگشت را به حساب درد ناشی از زخم بگذارد و حتی اگر حرکات انگشت طبیعی هم باشد باید برای معاینه به پزشک مراجعه کند.

 

بریدگی تاندون های اکستانسور یا باز کننده انگشت

هر انگشت دست یک تاندون اکستانسور یا باز کننده دارد که هم به استخوان بند انتهایی و هم به استخوان بند وسطی انگشت میچسبد. عضلات این تاندون ها در ناحیه ساعد قرار دارند و تاندون آنها پس از عبور از پشت مچ دست و پشت دست به انگشتان میرسند.

همچنین بخوانید :   پارونیشیا یا عفونت گوشه ناخن چیست

بریدگی این تاندون ها میتواند به علت آسیب نافذ در پشت انگشت و یا در پشت دست و یا در پشت مچ دست و حتی پشت ساعد باشد.

 آناتومی تاندون اکستانسور انگشت دست
آناتومی تاندون اکستانسور انگشت دست

مهمترین علامت بریده شدن تاندون اکستانسور هر انگشت عدم توانایی آن انگشت در مستقیم و صاف شدن است.

البته به علت مکانیسم های بسیار پیچیده ای که در تاندون های اکستانسور دست وجود دارد ممکن است یک تاندون اکستانسور انگشت حتی بصورت کامل بریده شود ولی تا چند روز بیمار بتواند انگشت دستش را صاف کند.

 بریدگی تاندون دست به توسط جسم تیز
بریدگی تاندون دست به توسط جسم تیز

پس هر بیماری که به علت جسم برنده ای دچار زخم پشت انگشتان یا دست یا مچ دست شود باید بدون توجه به توانایی حرکات انگشت برای معاینه به پزشک مراجعه کند.

پزشک معالج در صورت کوچکترین شکی به بریدگی تاندون اکستانسور، بیمار را تحت عمل جراحی قرار میدهد تا از سالم یا پاره بودن تاندون مطمئن شود. تاندون در صورت بریده شدن باید ترمیم شود. نتایج ترمیم بریدگی تاندون اکستانسور در پشت دست بهتر از پشت انگشتان است.

بریده شدن تاندون اکستانسور شست بر اثر زخم
بریده شدن تاندون اکستانسور شست بر اثر زخم 

در پشت انگشتان این تاندون ها بسیار ظریف بوده و جراحی آنها مشکل تر است. در بریدگی تاندون های اکستانسور در پشت دست در مواردی که دو سر تاندون بریده شده به علت وسعت بریدگی و آسیب به هم نمیرسند پزشک معالج میتواند سر انتهایی تاندون بریده شده را به سر پرگزیمال تاندون مجاور آن پیوند بزند.

در صورتی که بریدگی تاندون های اکستانسور دست ترمیم نشوند جدا از اینکه توانایی صاف شدن انگشت دست مختل میشود بیمار پس از مدتی دچار تغییر شکل و دفرمیتی هایی در انگشت همان دست میشود که در مبحث پارگی های تاندون اکستانسور بدون ضربه نافذ در باره آنها بیشتر بحث میشود.

 

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

3.9/5 (144 نظر)