نوبت دهی

تعویض مفصل ران در ناحیه لگن در یک خانم جوان به علت عوارض ناشی از دررفتگی مفصل

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است.

بیمار خانم ۳۲ ساله ایست که به علت درد مفصل ران راست مراجعه کرده است. درد وی از حدود یک سال قبل شروع شده.

ایشان احساس خشکی در حرکات مفصل ران دارد و دو زانو و چهار زانو نشستن یرایشان مشکل شده است. در حین حرکت کردن میلنگد. در معاینه حرکت دادن مفصل ران ایشان دردناک است. همچنین حرکات مفصل ران طرف راست به اندازه طرف چپ نیست.

سابقه بیماری خاصی را در گذشته نمیدهد ولی ذکر میکند دو سال قبل بدنبال تصادف اتومبیل دچار دررفتگی مفصل ران شده و بعد از مراجعه به بیمارستان دررفتگی را جا انداخته اند. بیمار بعد از جااندازی دررفتگی تا سه هفته استراحت داشته و بعد از آن راه رفته است. از ناحیه لگن بیمار رادیوگرافی به عمل آمد. این رادیوگرافی در زیر دیده میشود.

آرتروز لگن

در این رادیوگرافی اگر مفصل ران طرف راست یعنی همان طرف دردناک را با طرف چپ که سالم است مقایسه کنیم به نکات زیر بر میخوریم:

  • فاصله مفصلی یعنی فاصله سر استخوان ران و استابولوم کاهش پیدا کرده است
  • سطح مفصلی استابولوم و سر استخوان ران هر دو از حالت صاف و یکنواخت خارج شده و نامنظم شده است
  • شکل سر استخوان ران از حالت گرد و کروی خارج شده است
  • استخوان زیر غضروف در سطح بالای استابولوم و سر استخوان ران سفیدتر شده است
  • استخوان دیگر قسمت های استخوان ران تیره تر شده است

این تغییرات همگی نشاندهنده بروز استئوآرتریت یا آرتروز یا ساییدگی مفصل ران است. البته تیره تر شدن استخوان ران به علت استئوپروز ( پوکی استخوان ) میباشد.

از بیمار خواسته شد تا در مراجعات بعد رادیوگرافی های قبلی خود را همراه بیاورد. بیمار در یک سال قبل که درد مفصل ران داشته است بطور مکرر به پزشک مراجعه کرده و از لگن ایشان رادیوگرافی های متعددی به عمل آمده است. در زیر این رادیوگرافی ها به ترتیب زمانی از بالا به پایین گذاشته شده اند.

آرتروز لگن

آرتروز لگن

آرتروز لگن

آرتروز لگن

مشاهده میشود که در اولین تصاویر تغییرات مفصل ران بسیار اندک است ولی به مرور زمان این تغییرات شدیدتر شده تا به وضعیت کنونی رسیده است. این تغییرات میتواند بدنبال دررفتگی قبلی مفصل ران ایجاد شده باشد. در حین دررفتگی مفصل ران غضروف مفصل دچار آسیب میشود. اگر این آسیب زیاد باشد میتواند در دراز مدت موجب ساییدگی و آرتروز مفصل شود.

درد بیمار بخصوص در حین فعالیت چنان شدید بود که مانع از فعالیت های روزمره وی میشد. این درد با تجویز داروی ضد التهاب و دیگر اقدامات غیر جراحی بهبود نیافت. برای بیمار درمان جراحی با استفاده از تعویض کامل مفصل ران انتخاب شد.

برای تعویض مفصل بیمار از یک مفصل مصنوعی غیر سیمانی استفاده شد. این نوع مفاصل معمولا بهترین انتخاب در جوان ها و افراد میانسال هستند. در زیر تصویر رادیوگرافی بیمار بعد از جراحی مشاهده میشود.

مفصل مصنوعی لگن

  بیمار روز بعد از جراحی شروع به حرکت دادن مفصل ران کرد و با دو عصای زیر بغل راه رفت. بعد از گذشت حدود یک هفته از عمل جراحی دیگر دردی در مفصل ران احساس نمیشد.

مشاوره

بیمار چند روز بعد از جراحی پای عمل شده را هم به زمین گذاشت ولی البته همچنان با عصا راه میرفت. بعد از حدود چهار هفته بیمار بدون عصا راه میرفت و بعد از شش هفته به سر کار برگشت.

برای مطالعات بیشتر به “مجموعه مقالات تعویض مفصل ران” مراجعه کنید.