کرامپ عضلانی ساق چیست

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

1958 1--------------------------------------

فهرست مقالات مرتبط

کرامپ عضلانی در ساق پدیده شایعی است. این وضعیت موجب احساس درد شدیدی در پشت ساق میشود که با انقباض شدید عضله و سفتی آن همراه است. علت کرمپ ساق به درستی شناخته شده نیست ولی بعضی داروها و بعضی بیماری ها میوانند بروز آن را تسهیل کنند. نرمش های کششی عضلات پشت ساق در بسیاری اوقات میتوانند از کرامپ عضلانی ساق پیشگیری کنند.

 

کرامپ عضلانی ساق چیست

کرامپ عضلانی ساق دردی است که در عضلات پشت ساق و بر اثر انقباض و اسپاسم شدید آنها ایجاد میشود. در این پدیده گاهی عضلات کوچک کف پا هم دچار اسپاسم دردناک میشوند. درد کرامپ های عضلانی معمولا چند دقیقه طول میکشد. البته گاهی چند ثانیه بوده و در مواردی هم تا ده دقیقه ممکن است ادامه یابد. شدت درد متغیر است ولی بعد از رفع اسپاسم عضلات تا ۲۴ ساعت حساس باقی میمانند یعنی در صورت فشار دادن آنها با دست درد میگیرند. کرامپ عضلات ساق معمولا در موقع استراحت بخصوص در شبها و موقع خواب بروز میکند به همین دلیل گاهی به آن کرامپ شبانه هم میگویند.

 

کرامپ عضلانی ساق در چه کسانی ایجاد میشود

کرامپ عضلات ساق در هر کسی ممکن است بصورت گاهگاهی ایجاد شود ولی در بعضی افراد بیش از دیگران قابل مشاهده است. این مشکل در افراد مسن بیشتر دیده میشود بطوریکه یک سوم افراد بالای ۶۰ سال و نیمی از افراد بالای ۸۰ سال بطور مکرر دچار آن میگردند. حدود نیمی از افرادی که کرامپ ساق دارند حداقل سه بار در هفته به آن مبتلا میشوند و در بعضی افراد بروز آن روزانه است.

 

فهرست مقالات مرتبط

کرامپ عضلانی ساق چیست

علل و درمان  کرامپ عضلانی ساق چیست

0/5 ( 0 بازدید )