نوبت دهی

کلینوداکتیلی و کمپتوداکتیلی چه بیماری هایی هستند

کلینوداکتیلی Clinodactyly نوعی تغییر شکل انگشت کوچک دست بصورت انحراف آن بطرف انگشت چهارم است. این تغییر شکل در ۸۰ درصد مبتلایان به سندروم داون دیده میشود.

به نظر میرسد این تغییر شکل مادرزادی انگشت دست در ۱۰ درصد افراد طبیعی جامعه دیده میشود. این تغییر شکل در مردان بیش از زنان دیده میشود. ممکن است یکطرفه یا دوطرفه باشد.

کلینوداکتیلی در غالب اوقات نیاز به درمان ندارد. وقتی که شدت انحراف زیاد و بیش از ۴۵ درجه باشد ممکن است نیاز به عمل جراحی وجود داشته باشد.

 

کلینوداکتیلی

کلینوداکتیلی

کلینوداکتیلی

 

کمپتوداکتیلی Camptodactyly نوعی تغییر شکل مادرزادی انگشت کوچک دست بصورت فلکشن یا خم شدن بند اینترفالانژیال پرگزیمال است. یعنی بند اول انگشت کوچک دست (آنکه به کف دست نزدیکتر است) به سمت پشت دست و بند میانی به سمت کف دست منحرف میشود.

این تغییر شکل مادرزادی در یک درصد افراد طبیعی جامعه دیده شده و معمولا مشکلی برای فعالیت های روزانه ایجاد نمیکند.

کمپتوداکتیلی ممکن است یکطرفه یا دوطرفه (۶۷ درصد موارد) بوده و گاهی اوقات در انگشت چهارم دست هم دیده میشود. ممکن است ارثی باشد. این تغییر شکل انگشت در غالب اوقات نیازی به درمان ندارد.

کلینوداکتیلی

کلینوداکتیلی