نوبت دهی

بیماری فرایبرگ یا سیاه شدن استخوان های کف پا چیست

بیماری فرایبرگ Friberg’s infraction به معنی نکروز آوازکولر یا سیاه شدن سر استخوان متاتارس دوم در کف پا است. کسی علت آن را نمیداند ولی ممکن است ضربات مکرر به کف پا موجب بروز آن شود.

بیماری فرایبرگ بیشتر در دختران جوان دیده شده و موجب درد و تورم در پنجه پا در کنار شست شده که با راه رفتن و دویدن شدیدتر میشود. توانایی بیمار در خم کردن انشگت دوم پا کم شده و مفصل این انگشت خشکی پیدا میکند.

فرایبرگ
تغییر شکل سر متاتارس دوم به علت نکروز در بیماری فرایبرگ

بعضی از بیماران مبتلا به فرایبرگ متاتارس دوم بلندتری نسبت به افراد دیگر دارند و در بعضی دیگر در زیر پنجه درست زیر سر متاتارس دوم پینه ایجاد شده است.

استفاده از پد های نرم که در داخل کفش و زیر پنجه پا گذاشته میشود میتواند درد این بیماران را کاهش دهد. کاهش فعالیت های بدنی و استفاده از داروهای ضد التهابی میتواند در کاهش درد بیماران تاثیرگذار باشد.

بیماری فرایبرگ در مراحل حاد با گچ کوتاه پا و استفاده از بریس درمان میشود.
 

در مراحل پیشرفته تر ممکن است دبریدمان مفصل بصورت تمیز کردن و شستشوی درون مفصل و خروج اجسام اضافه از آن بتواند درد بیمار را کاهش دهد.

در مراحل شدیدتر که بیمار دچار ساییدگی مفصل متاتارسوفالانژیال دوم میشود ممکن است عمل جراحی بصورت خروج سر متاتارس دوم پا بتواند درد بیمار را تخفیف دهد.