نوبت دهی

پیشگیری از حوادث ورزشی ناشی از ژیمناستیک

برای پبشگیری از حوادث احتمالی ورزشی در حین انجام ژیمناستیک به نکات زیر توجه کنید :

  • وسایل ورزشی را کنترل کنید تا مطمئن شوید سالم هستند و به درستی کار میکنند. وسایل معیوب ممکن است در حین ورزش جابجا شده و موجب زمین خوردن شما شده یا به اندام شما آسیب بزنند
  • وسایل مختلف باید طوری در کنار هم چیده شوند تا ورزشکاران به یکدیگر یا به ابزار های دیگر برخورد نکنند. بدین منظور محل انجام ورزش باید از وسعت کافی برخوردار باشد. ورزش در محیط تنگ احتمال آسیب های ورزشی را افزایش میدهد
  • کف زمین ورزشگاه باید از اسفنج های مخصوص پوشیده باشد. این کفپوش ها نه تنها مانع از سر خوردن ورزشکار میشوند بلکه در صورت سقوط وی بر روی زمین از صدمات احتمالی جلوگیری میکنند
  • در زیر ابزارهای ورزشی هم باید تشک های کاملاٌ نرم قرار گیرد تا در صورت زمین خوردن ورزشکار به او آسیبی وارد نشود.
  • از کفش های مخصوص و استاندارد ژیمناستیک استفاده کنید. کفش نامناسب نه تنها انجام ورزش را دشوار میکند بلکه احتمال زمین خوردن ورزشکار و پیچ خوردن مچ پا را افزایش میدهند

 

در ورزش ژیمناستیک احتمال بروز آسیب های ورزشی زیر زیاد است

  • درد آرنج به علت فشارهای زیادی که به آن وارد میشود
  • درد مچ به علت فشار زیاد به صفحه رشد پایینی استخوان رادیوس
  • تغییر شکل مادلانگ به علت آسیب صفحه رشد پایینی استخوان رادیوس