نوبت دهی

ورزش های مجاز بعد از تعویض مفصل لگن

ورزش بعد از جراحی تعویض مفصل لگن خوب و بلکه مورد نیاز است. بسیاری از بیمارانی که این جراحی را انجام میدهند در سنین جوانی و میانسالی هستند و مشتاقند تا بعد از جراحی در فعالیت های ورزشی شرکت کنند.

از طرف دیگر غالب افراد جوانی که تحت این عمل جراحی قرار میگیرند مشکل خاصی در دیگر قسمت های بدنشان ندارند و از لحاظ بدنی توان انجام فعالیت های ورزشی را دارند.

بعد از جراحی تعویض مفصل ران درد لگن بیمار از بین میرود و این آنها را بیشتر تشویق میکند تا ورزش کنند. به راستی آیا بعد از جراحی تعویض مفصل ران میتوان در فعالیت های ورزشی شرکت کرد و اگر میتوان در کدامیک از آنها.

این مقاله به بررسی این موضوع میپردازد.

 

در سال های قبل بسیار از پزشکان بیماران خود را از انجام فعالیت های ورزشی بعد از جراحی تعویض مفصل ران منع میکردند.

در سال های اخیر با پیشرفت در ساخت انواع مفاصل مصنوعی جدید و با پیشرفت در تکنیک های جدید جراحی توانایی و عمر مفصل مصنوعی بیشتر شده و بعد از جراحی میتوان در حدی قابل قبول فعالیت های ورزشی را انجام داد. ولی این حد قابل قبول چیست.

Hip Clinic

توجه داشته باشید که توصیه هایی که در زیر میشود تنها در مواردی قابل انجام است که مفصل مصنوعی کار گذاشته شده از نوع مرغوبی باشد، کیفیت عمل جراحی خوب باشد و فرد از لحاظ جسمی توانایی انجام ورزش مربوطه را داشته باشد.

هر بیمار وضعیت خاص خود را دارد و باید قبل از انجام هر ورزشی با پزشک جراح خود مشورت کند.

توجه داشته باشید که ورزش هایی که در زیر در مورد آنها بحث میشود غیر از نرمش هایی است که لازم است تا بعد از کلیه جراحی های تعویض مفصل لگن انجام شوند.

در مورد ورزش هایی که زیاد شدید نیستند اختلاف نظری وجود ندارد. همه جراحان اجاره میدهند تا با یک مفصل مصنوعی لگن البته اگر خوب کار گذاشته شده باشد ورزش هایی مانند شنا، دوچرخه سواری، پیاده روی و نرمش های هوازی یا آئروبیک را انجام داد.

با این حال خیلی از ورزش های شدید مانند فوتبال یا بسکتبال فشار زیادی به مفصل مصنوعی وارد میکنند. توصیه میشود این ورزش ها انجام نشوند.

گرچه انجام این ورزش ها در کوتاه مدت ممکن است مشکلی برای بیمار بوجود نیاورد ولی در دراز مدت میتواند احتمال سائیده شدن سطوح مفصلیی یا لق شدن مفصل مصنوعی را افزایش دهد.

بعضی ورزش ها هم از لحاظ شد حد وسط هستند. نه ورزش های شدیدی هستند و نه آرام. ورزش هایی مانند وزنه برداری، والیبال، اسکواش، بدمینتون تنیس یا اسکی آرام یا کوهنوردی. اینکه میتوان این ورزش ها را انجام داد به نظر پزشک جراح بستگی دارد.

او باید ببیند آیا مفصل مصنوعی و استخوان های بیمار در وضعیت مطلوبی هستند که بتوانند ضربات و فشارهای ناشی از این ورزش ها را تحمل کنند یا خیر.

اگر وضعیت عضلانی بیمار خوب باشد و از لحاظ دامنه حرکتی مفصل یا تعادل وضعیت مطلبی داشته باشد میتوان با احتیاط به بیمار اجازه انجام این ورزش ها را داد.

 

در هر صورت همانطور که گفته شد اگر پزشک اجازه انجام این ورزش ها را هم بدهد شرط انجام آنها این است که بیمار باید عضلات خود و بخصوص عضلات تنه و لگن خود را قبل از شروع ورزش به خوبی تقویت کند، دامنه حرکتی خوبی در مفصل داشته باشد، مهارت انجام ورزش مربوطه را داشته باشد و مفصل مصنوعی با کیفیتی برای او استفاده شده باشد.

ورزش جزئی جدایی ناپذیر از زندگی است و قطعا برای سلامتی نه تنها مفید بلکه ضروری است. همه بیماران بعد از انجام جراحی تعویض مفصل ران باید تشویق شوند تا ورزش کنند. با این حال نوع این ورزش باید با بررسی و سپس اجازه پزشک معالج انتخاب شود.