نوبت دهی

چگونه احتمال خطا های پزشکی را کاهش دهیم

چگونه احتمال خطا های پزشکی را کاهش دهیم

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

هر انسانی ممکن است در کارش اشتباه کند. افراد شاغل در سیستم بهداشتی و درمانی هم از این قانون مستثنی نیستند ولی ما به عنوان کسانی که میخواهیم از این خدمات استفاده کنیم میتوانیم به نوبه خود با رعایت مواردی حتی الامکان احتمال این اشتباهات را کم کنیم.

توجه به نکات زیر میتواند در کاهش این اشتباهات کمک کند.

 • سئوال کنید. مطمئن شوید که دلیل و هدف درمانی که برای شما انجام میشود را فهیده اید.
 • مطمئن شوید کسی که در سیستم بهداشتی و درمانی در حال خدمت به شما است اطلاعات مهم وضعیت سلامتی یا بیماری شما را میداند. فرض نکنید که هر کسی همه چیز را میداند.
 • یک نفر را به عنوان همراه با خود داشته باشید. ممکن است شما حرفی را که به شما گفته شده است فراموش کنید. آنها به یاد خواهند آورد. در بسیاری از مواردی ممکن است داروی مسکن و خواب آوری به شما تزریق شود و در این حال شما به فردی نیاز دارید که مراقب شما و مراقب اوضاع باشد.
 • همیشه سعی کنید از نتیجه آزمایشات خود با اطلاع شوید.
 • داروهایی را که مصرف میکنید یا بیماری هایی را که دارید به پزشک اطلاع دهید.
 • اگر به دارویی حساسیت دارید آنرا به پزشک یا پرستار مسئول اطلاع دهید.
 • از پزشکی که برای شما دارویی مینویسد درخواست کنید حتما طرز استفاده داروها را برای شما در نسخه بنویسد یا به شما بگوید.
 • وقتی دارویی را از داروخانه میگیرید آنها را با نسخه چک کنید که حتما درست باشند.
 • اگر نیاز به عمل جراحی دارید سعی کنید آن عمل را در بیمارستان و به توسط پزشکی انجام دهید که بطور مکرر و مداوم آن جراحی را انجام میدهد.
 • مطمئن شوید کسی که در بیمارستان به شما دارو میدهد میداند شما چه کسی هستید و داروی فرد دیگری را به شما نمیدهد.
 • ناخن کسانی را که در سیستم بهداشتی به شما خدمت میکنند نگاه کنید. ناخن ها نشانه اهمیتی هستند که هر کسی به تمیزی میدهد. بدون خجالت کشیدن از آنها بخواهید تا قبل از لمس شما دستهایشان را بشویند.
 • قبل از رفتن به اطاق عمل روی پوست هر دو اندام چپ و راست خود را بنویسید. بطور مثال اگر قرار است زانوی چپ شما جراحی شود قبل از رفتن به اطاق عمل روی هر دو زانوی چپ و راست را بنویسید که کدام زانو باید عمل شود. بسیار شنیده اید از بیمارانی که اندام مقابلشان به اشتباه جراحی شده است.
همچنین بخوانید :   آسیب های ورزشی در کشتی کدامند

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

5/5 (4 نظر)