نوبت دهی

سندروم تقاطع از علل درد مچ دست و ساعد است

سندروم یا بیماری تقاطع Intersection syndrome بیشتر در کسانی که حرکات مکرر و یکنواخت در مچ دست انجام میدهند مانند وزنه برداران، پاروزنان و یا اسکی بازان و بیل زدن زیاد، دیده شده و موجب بروز درد در مچ دست و ساعد میشود.

 

آناتومی کاربردی مچ دست

محل درد مچ دست در سندروم یا بیماری تقاطع حدود سه انگشت بالاتر از مچ دست و بر روی استخوان رادیوس یا زند زبرین است. در این محل دو تاندون که در پایینتر به شست دست متصل میشوند از روی یکدیگر عبور کرده و با هم تقاطع دارند. این دو تاندون عبارتند از

  • تاندون بار کننده کوتاه شست Extensor pollicis brevis
  • تاندون دور کننده بلند شست Abductor pollicis longus

عضلات این تاندون ها در ناحیه ساعد قرار دارند. انتهای پایینی این عضلات تبدیل به تاندون شده و این دو تاندون به قاعده شست دست متصل شده و موجب باز شدن و دور شدن آن از دیگر انگشتان میگردند.

بجز این دو تاندون، تاندون های زیاد دیگری از اطراف مچ دست عبور میکنند. دور تا دور تاندون ها در غلاف نازکی از بافت خاصی به نام سینوویال وجود دارد که موجب میشود آنها به راحتی بر روی یکدیگر و بر روی استخوان زیرین حرکت و لغزش داشته باشند و با کمترین اصطکاک حرکت کنند.

محل تقاطع عضلات در مچ دست
پیکان های قرمز دو عضله باز کننده و دور کننده شست را نشان میدهند

 

علت سندروم تقاطع چیست

وقتی مچ دست زیاد حرکت میکند و حرکات مکرر و مداوم و یکنواختی داشته باشد دو تاندون ذکر شده مداوما بر روی یکدیگر ساییده میشوند.

این سایش موجب تورم غلاف سینوویال اطراف آنها شده و در دراز مدت این غلاف کلفت میشود. این تورم و کلفتی و التهاب موجب بروز درد بر روی تاندون ها میشود.

تاندون های مچ دست

در اسکی بازان که با چوب اسکی محکم بر روز زمین برفی ضربه میزنند تا به جلو بروند، در پارو زنان که مکررا در هنگام حرکت دادن پارو مچ را حرکت میدهند،

در کسانی که وزنه های سنگین را مرتبا بلند کرده یا بر روی زمین میکشند، در کسانی که زیاد با بیل کار میکنند و در بسیاری کارها و فعالیت های ورزشی دیگر حرکات مکرر مچ دست موجب ساییده شدن این دو تاندون بر روی هم و التهاب غلاف سینوویال آن میشوند.

 

علائم سندروم تقاطع چیست

مهمترین علامت این بیماری درد در محلی است که دو تاندون بر روی یکدیگر حرکت میکنند. این درد در حدود سه بند انگشت بالاتر از مچ دست و بر روی استخوان رادیوس یا زند بالایی احساس میشود. درد ممکن است به شست و یا به بالای ساعد هم تیر بکشد. ناحیه درد ممکن است متورم شود.

بیمار در حین حرکت دادن مچ دست ممکن است صدای جیر جیر احساس کند که نتشی از مالیده شدن تاندون ها بر روی هم است.

محل درد مچ دست سندروم تقاطع
تصویر سمت راست انتشار درد در سندروم تقاطع و سمت چپ در بیماری دکرون را نشان میدهد

 

علائم این بیماری بسیار شبیه بیماری دکرون De Quervain است. در هر دو این بیماری درد و تورم وجود دارد. با این حال درد بیماری دکرون درست بر روی مچ دست احساس میشود در حالیکه در سندروم تقاطع محل حداکثر درد کمی بالاتر و حدود سه بند انگشت بالاتر از مچ دست است.

 برداشتن غلاف تاندون ها در جراحی سندروم تقاطع
برداشتن غلاف تاندون ها در جراحی سندروم تقاطع

 

درمان سندروم تقاطع چیست

مهمترین اقدامات درمانی عبارتست از

مشاوره

  • تغییر در شکل انجام فعالیت هایی که موجب افزایش شدت درد میشوند
  • استراحت مکرر در بین حرکات مداوم مچ دست
  • حتی الامکان انجام ندادن حرکات مکرر مچ دست

این بیماری بندرت نیاز به عمل جراحی پیدا میکند. با این حال در صورتیکه رعایت تمامی موارد ذکر شده بعد از چند ماه تنواند پاسخ درمانی مناسبی را ایجاد کند و درد بیمار همچنان ادامه داشته باشد عمل جراحی بصورت برداشتن غلاف سینوویال ملتهب شده انجام میشود.