نوبت دهی

سندروم تونل رادیال موجب درد آرنج و ساعد میشود

سندروم تونل رادیال Radial tunnel syndrome وقتی ایجاد میشود که عصب رادیال در حین عبور از یک تونل بافتی در ناحیه آرنج تحت فشار قرار میگیرد. علائم این بیماری بسیار شبیه به تنیس البو (آرنج تنیس بازان) بوده و تشخیص آن مشکل است.

 

آناتومی

از بین هر دو مهره گردنی مجاور، در هر طرف یک عصب خارج میشود که به آن ریشه عصبی Nerve root میگویند. هشت ریشه عصبی گردنی (در هر طرف گردن) در محلی که به آن شبکه بازویی میگویند با یکدیگر شبکه شده و در نهایت چند عصب از آن خارج میشوند.

سه عصب که از بقیه مهم ترند اعصاب رادیال و مدیان و اولنار هستند که تمام مسیر را از گردن تا نوک انگشتان دست طی میکنند.

 خروج ریشه های عصبی از بین مهره های گردن
خروج ریشه های عصبی از بین مهره های گردن 
 مسیر حرکت عصب رادیال ذر اندام فوقانی
مسیر حرکت عصب رادیال ذر اندام فوقانی                  

عصب رادیال در ناحیه بازو از پشت استخوان بازو عبور کرده و سپس در پایینتر چرخیده و خود را به سطح خارجی آرنج میرساند. در آنجا عصب از داخل تونلی بافتی که بوسیله عضلات ساعد تشکیل شده عبور میکند.

مهمترین آنها عضله ای بنام سوپیناتور Supinator muscle است. عصب رادیال از زیر عصب سوپیناتور عبور کرده و سپس به پشت ساعد رفته و رشته های متعدد آن به عضلات آن ناحیه عصب دهی میکنند.

 مسیر حرکت عصب رادیال در ساعد
مسیر حرکت عصب رادیال در ساعد 
552 2
مسیر حرکت عصب رادیال در ساعد با توجه به عضله سوپیناتور

 

علت سندروم تونل رادیال چیست

علائم سندروم تونل رادیال به علت تحت فشار قرار گرفتن عصب رادیال در ناحیه آرنج و در حین عبور از تونل رادیال ایجاد میشود. علل این فشار ممکن است هر کدام از موارد زیر باشد

  • کوچک و تنگ بودن تونل
  • ورزش هایی که در آن بطور مکرر حرکات چرخشی ساعد و خم کردن مچ دست انجام میشوند
  • ضربه مستقیم به سطح خارجی آرنج و ساعد.

 مسیر عصب رادیال در آرنج و ساعد
مسیر عصب رادیال در آرنج و ساعد 

علائم سندروم تونل رادیال چیست

مهمترین علامت این بیماری احساس درد در سطح خارجی آرنج است. علائم سندروم تونل رادیال بسیار شبیه به علائم تنیس البو یا آرنج تنیس بازان است. خصوصیات درد در سندروم تونل رادیال از لحاظ زیر مانند درد تنیس البو است

  • درد روی اپی کندیل خارجی آرنج (برجستگی استخوانی که در سطح خارجی آرنج و درست زیر پوست لمس میشود) است
  • شدت درد با خم کردن مچ دست به پشت شدیدتر میشود

 552 1

با این حال تفاوت هایی هم بین این دو بیماری هست

  • در تنیس البو درد درست در محلی که عضلات اکستانسور یا باز کننده ساعد به اپی کندیل خارجی میچسبند شروع میشود ولی در سندروم تونل رادیال محل درد بیشتر در ۵ سانتیمتر پایینتر از اپی کندیل خارجی است یعنی جایی که عصب از داخل تونل رادیال و به عبارت دیگر از زیر عضله سوپیناتور عبور میکند.
  • درد تونل رادیال بیشتر بصورت یک احساس خستگی شدید در محل است
  • در سندروم تونل رادیال به علت تحت فشار قرار گرفتن عصب رادیال عضلات پشت ساعد ضعیف شده و بیمار در گرفتن و بلند کردن اشیاء دچار مشکل و ضعف میشود

تشخیص این بیماری مشکل است. برای بسیاری از بیماران در ابتدا تشخیص تنیس البو داده میشود. مهمترین راه تشخیص بیماری معاینه دقیق پزشک و دقت به محل درد است. ممکن است انجام تست الکترومیوگرافی یا نوار عصبی بتواند به تشخیص بیماری کمک کند.

 

درمان سندروم تونل رادیال چیست

درمان این بیماری مشکل است. مهمترین اقدام اولیه در درمان سندروم تونل رادیال اجتناب از انجام حرکاتی است که شدت درد را افزایش میدهند.

حرکت مکرر مچ دست به پشت موجب تشدید این بیماری میشود. چرخش مکرر مچ دست مانند پیچاندن مکرر پیچ گوشتی شدت در را بیشتر میکند. باید از هل دادن، کشیدن و گرفتن اشیاء با قدرت زیاد اجتناب کرد.

552 5
آزاد کردن مسیر عصب رادیال با عمل جراحی

 

مشاوره

اگر در در شبها بیشتر میشود ممکن است یک آرنج بند سبک بتواند به شما کمک کند. استفاده از سرمای موضعی، استفاده از تحریک الکتریکی محل و انجام حرکات کششی عضلات ساعد اقداماتی هستند که یک فیزیوتراپ خوب میتواند در جهت کمک به بیمار از آنها بهره ببرد.

اگر بعد ار چند ماه انجام اقدامات فوق درد بیمار کاهش نیافت ممکن است پزشک معالج تصمیم به استفاده از عمل جراحی بگیرد. در حین جراحی تمام مسیری که عصب رادیال از زیر عصب سوپیناتور و از داخل تونل رادیال عبور میکند در دید جراح قرار گرفته و نقاطی که در آنها به عصب فشار وارد میشود آزاد میشوند تا فشار از روی عصب رادیال برداشته شود.