نوبت دهی

تاندنیت فلکسور یا التهاب تاندون های خم کننده انگشتان پا چیست

تاندون های فلکسور انگشتان پا در کف پا قرار داشته و وظیفه آنها خم کردن انگشتان است به عبارتی دیگر انگشتان را به طرف کف پا خم میکند. عضلات مربوط به این تاندون ها در قسمت پشت ساق قرار دارند.

تاندون این عضلات از انتهای پایینی عضلات مربوطه در پشت ساق منشا گرفته و از پشت قوزک داخلی مچ پا عبور میکنند و پس از عبور از کانال تارس به کف پا رفته و در انتها به انگشتان پا متصل میشوند.

تمام انگشتان پا برای خم شدن یک عضله مشترک دارند ولی انگشت شست خود به تنهایی عضله ای جداگانه دارد که در کنار عضله دیگر انگشتان بوده و تاندون آن در کنار تاندون خم کننده دیگر انگشتان بوده و در نهایت به شست پا متصل میشود.

این تاندون ها نه تنها انگشتان پا را خم میکنند بلکه در خم کردن و چرخش داخلی مچ پا هم دخالت دارند و به تشکیل و حفظ قوس کف پا کمک میکنند.

گاهی اوقات به عللی این تاندون ها ملتهب شده و موجب درد میشوند. التهاب تاندون های فلکسور از التهاب اکستانسورها شیوع کمتری دارد ولی دردناکتر است.

تاندون های فلکسور پا 863 1

علائم تاندنیت فلکسور یا التهاب تاندون های خم کننده انگشتان پا

مهمترین این علائم عبارتند از

  • درد در مسیر تاندون در پشت قوزک داخلی مچ پا
  • درد در مسیر تاندون در کف
  • درد با خم کردن ارادی انگشتان پا بخصوص انگشت بزرگ پا به سمت پایین شدیدتر میشود. بخصوص اگر تلاش برای خم کردن انگشت برای غلبه بر مقاومتی باشد که جلوی خم شدن را میگیرد
  • درد با به پشت بردن انگشتان پا بخصوص انگشت بزرگ پا با فشار دست بیشتر میشود
  • درد در استراحت وجود ندارد ولی در حین دویدن شدیدتر میشود. درد در حین بلند شدن روی پنجه پا شدید میشود. در جهش ابتدایی دو سرعت و در کسانی که باله کار میکنند به علت اینکه به این تاندون فشار بیشتری وارد میشود احتمال آسیب و تورم بیشتر است

 

درمان تاندنیت فلکسور

مهمترین تکات درمانی عبارتند از

  • بیمار باید تا مدتی از انجام حرکاتی که شدت درد را افزایش میدهند اجتناب کند
  • در مواقعی که التهاب تاندون به درمان های ذکر شده پاسخ مناسبی نمیدهد ممکن است پزشک معالج از تزریق کورتیکوستروئید ها در اطراف تاندون استفاده کند
  • در موارد نادر ممکن است نیاز به انجام عمل جراحی وجود داشته باشد.