نوبت دهی

مقاله- ساق

بزرگترین مجموعه مقالات ارتوپدی در مورد بیماری های ساق به زبان فارسی که به توسط دکتر مهرداد منصوری متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران تهیه شده است

تورشن تیبیا یا چرخش ساق به داخل چیست

چرخش استخوان ساق

تورشن تیبیا چیست، علت چرخش تیبیا به داخل چیست، درمان انحراف تیبیا به داخل چیست، چرخش ساق به داخل، چرخش درشت نی به داخل، انحراف ساق به داخل، انحراف درشت نی به داخل، کج گذاشتن پا، انحراف پا به داخل، تغییر شکل مادرزادی پا، انحراف اندام تحتانی به داخل، چرخش پا به داخل

بیشتر بخوانید »

آناتومی جامع ساق

آناتومی ساق

آناتومی استخوان های ساق چیست، تشریح استخوان های ساق، استخوان درشت نی، استخوان نازک نی، استخوان تیبیا، استخوان فیبولا، آناتومی استخوان تیبیا، آناتومی استخوان فیبولا، آناتومی درشت نی، آناتومی نازک نی

بیشتر بخوانید »